Bloggartiklar Teijo Nikkanen Skog

Julgransodling är intensivt skogsbruk.

Varje träd som kommer till försäljning får individuell hantering på för ändamålet etablerad odling. Enbart i Finland kommer en miljon träd om året till försäljning. När det tar tio år att driva upp en julgran och varje träd ansas varje år, innebär det i verkligheten att flera miljoner träd omfattas av skötseln.

Den årliga behandlingen av träden kräver mycket arbete. Å andra sidan – av en julgran får man samma inkomst på tio år som av ett stockträd på sjuttio år.

Julgranshandeln torde också vara den mest kundnära skogsnäringen. Julgransodlaren och köparen träffas vid det individuella trädet och diskuterar produktens kvalitet och pris. Producenten får respons direkt av konsumenten.

De julgranar som idag kommer till försäljning skiljer sig mycket från granarna för tjugo år sedan. Ett gallringsträd med glest grenverk duger inte längre. Toppen av en stor gran med stadiga grenar fulla av kottar skulle kunna duga, men sådana kommer knappast alls till försäljning längre på grund av förändrade avverkningssätt.

Många tycker att en fullkomlig julgran har regelbundet konisk form och tätt grenverk. Var och en som har letat efter en julgran i skogen vet att det är glest med sådana träd. De finns inte alls i odlad granskog där man som plantmaterial har använt förädlat skogsodlingsmaterial.

Vid julgransodling används i stor utsträckning samma plantmaterial som i skogsodling eftersom annat inte finns att få. Julgransodlaren har varit tvungen att under uppdrivningen beskära och forma grenverket många gånger för att den krävande och kvalitetsmedvetna kunden ska bli nöjd.

Julgransodlaren har varit tvungen att under uppdrivningen beskära och forma grenverket många gånger.

Även om julgranshandeln har förändrats från insamling till odling, har den länge betraktats som en hobby i Finland. Därför har man inte just forskat om eller arbetat med utveckling av julgransodling hos oss.

Nu har situationen förändrats. Hos Naturresursinstitutet (Luke) har man startat projektet ”Julgranar och prydnadsträd av granens specialformer”, som stöds av NTM-centralen i södra Savolax, Maiju och Yrjö Rikalas trädgårdsstiftelse samt Plantskoleodlarna rf och Joulupuuseura rf.

Målet för projektet är att svara mot Joulupuuseuras önskemål och i julgransodlingen införa sorter som utvecklar ett tätt, regelbundet konformat grenverk utan arbetsdryg beskärning. Så skulle man kunna förbättra julgransodlingens lönsamhet och konkurrenskraft.

Det här sker med skogträdsförädlingens medel, med utnyttjande av de nyaste metoderna för vegetativ förökning och i nära samarbete med producenterna.


Publicerad på finska i Maaseudun Tulevaisuus 12 December 2016.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Läs också