Bloggartiklar Timo Kaukoranta Ekonomi, Trädgård

Odling av grönsaker, örter och blommor i artificiell belysning ger tips och referenser för odling av nya växter.

Ovanför de tre meter höga gurk- och tomatväxterna i växthusen är styrkan i den artificiella belysningen 300–430 mikromol per kvadratmeter och sekund och 60–90 mikromol per kvadratmeter och sekund tillsätts mellan växterna. Det motsvarar solljuset på en helmulen sommareftermiddag. Ovanför sallader och örter hänger artificiell belysning om 150–160 mikromol per kvadratmeter och sekund.

Belysning med dessa styrkor i 18–22 timmar per dygn ger salladen ljus motsvarande 11–13 mol per kvadratmeter och de höga växterna 21–31 mol per kvadratmeter. Belysningen minskas när solljuset ökar. I mars ger solljuset växterna i genomsnitt 17 mol per kvadratmeter och dygn, i juni 40 mol per kvadratmeter och dygn. Den totala ljusmängden i växthuset motsvarar sommardagar från mars till oktober.

För att producera ljus för små växter behöver effekten i växthusens HPS- eller högtrycksnatriumbelysning uppgå till 90–100 watt per kvadratmeter, för stora växter 220–300 watt per kvadratmeter.

Med LED-belysning har odlarna kunnat minska elförbrukningen med 30–50 procent.

Med LED-belysning har odlarna kunnat minska elförbrukningen med 30–50 procent. En stor del av besparingarna beror på bättre ljuseffektivitet, med delvis även på bättre ljusspektra, dvs. färgfördelning.

LED-belysningens blå ljus ger växterna bättre tillväxt, starkare färger och till och med smak. Det gröna ljuset tränger djupt in i beståndet och fullbordar spektrats absorption i växterna. Från mars till oktober täcker solljuset i princip de små bristerna i belysningens spektra.

Vid breddgrad 50°N i Kanada används mycket lägre ljusintensitet i växthusen och kortare belysningstid än i Finland. I växthusodlingens stornation Holland används belysning endast i sådan mängd att växterna inte vissnar under våren och molniga perioderna på hösten.

Ljusodlingens teknik är en helhet som växthuskluster har utvecklat i 30 år. Dit hör även odlingsmetoder för olika sorter och dynamisk justering av växtmiljön. Utan finjustering av helheten skulle belysningen inte göra någon större nytta.

Den minskade elförbrukningen som uppnås med LED-belysning och minskande investeringskostnader går i stort sett jämnt ut, varför man inte gör sig av med fungerande HPS-armaturer. De används tillsammans med LED-belysningen för att skapa ljus, spektra och värme för växterna.

LED-lampornas skräddarsydda spektra och måttliga värmeproduktion gör det möjligt att odla specialsallader och örter i vertikalodling utan naturligt ljus. Dock är odlingen fortfarande inte så omfattande. Från odlingsnivåer måste man avlägsna 95 procent av energin som leds till belysningen genom kylning och ventilation, cirka 50 watt per kvadratmeter odling. Den här energins nyttoanvändning på annat håll har betydelse för odlingens energieffektivitet.

Mer om led: LED-belysning i växthus: Forskningsresultat och erfarenheter 2016.

 

Publicerad på finska i Maaseudun Tulevaisuus 3 April 2017.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Läs också