Bloggartiklar Sari Luostarinen Jordbruk, Mat, Miljö

Återvinning av näringsämnen utvecklas världen över.

Tanken är att förädla högkvalitativa återvinningsbara näringsämnen från jordbrukets, samhällets och industrins sidoströmmar. I samband med näringsämnen återvinner man organiska ämnen. Syftet är att uppnå en näringssnål matproduktion som samtidigt förbinder kol i jordmånen.

Näringsämnen har återvunnits tidigare också, men gamla konster räcker inte längre till.

Näringsämnen har återvunnits tidigare också, men gamla konster räcker inte längre till. Näringsämnena bör förädlas i en form där de kan transporteras och utnyttjas där de behövs. Fördelarna med återvunnen gödsel ska inte bara ingå i ekologisk produktion eller husdjursproduktion utan även konventionell grönsaksodling.

Men allt är inte klart. Grundprocesserna från kompostering till rötning räcker inte för att koncentrera näringsämnen och reglera näringsförhållanden. Det finns tekniker för förädling, men de behöver utvecklas såväl tekniskt som för användningens del.

Logistiken och lagringen behöver övervägas ytterligare också. Återvunnen gödsel transporteras eller lagras oftast inte i stora säckar. Framför allt flytande fabrikat är inte så lämpligt för laguner med stora arealer eftersom risken för att kvävet ska avdunsta är för stor.

Återvunnen gödsel har inte samma spridningsegenskaper som gödsel eller konstgödsel och lämpar sig därför oftast inte för aktuell spridningsutrustning. Det blir allt viktigare att spridning och dosering sker med precisionsodling som minimerar kvävesvinn. Optimering av spridning för olika växter och förhållanden bör verifieras och informeras. Entreprenader kan öka.

Administration av helheter och olika processer, lagring och optimering av spridningskombinationer behövs av såväl ekonomiska som miljömässiga skäl. Omfattande effektbedömningar har hittills inte gjorts i så stor utsträckning, eftersom det finns så knapphändig information om fullskalig produktion. Risken finns, trots goda målsättningar, att helheten inte är hållbar.

Återvinning av näringsämnen är en möjlighet för såväl primärproduktion som företag som marknadsför bearbetningsförfaranden. Även andra verksamhetsområden och utvecklare av cirkulär ekonomi kan gynnas av det.

Vi vill dock konstatera att vi på många sätt är i en utvecklingsfas. Det finns inte så många färdiga svar. Genom att testa och bedöma helheten kan vi hitta bästa praxis och anvisningar. Där är samarbetet mellan forskare och företag av största vikt.

Det finns med andra ord gott om forskningsområden. Lyckligtvis får vi energi av den starka tron på att det här är rätt riktning.

 

Publicerad på finska i Maaseudun Tulevaisuus 30. Oktober 2017.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Läs också