Bloggartiklar Katri Kärkkäinen Jordbruk, Klimat, Miljö, Skog

Såväl buskar som blommor och människor är tvungna att anpassa sig till ett klimat som förändras. Våren kommer allt tidigare och vegetationsperioderna på åkrar och i skogar blir allt längre.

Klimatförändringarna medför inte enbart större tillväxtmöjligheter i de norra regionerna utan även många oförutsebara förhållanden, till exempel långa torka perioder eller regnperioder, nya sjukdomar, nya skadedjur och skadeinsekter samt större stormskador.

Fåglar är själva tvungna att anpassa sig till förändringarna medan växt- och skogsförädlingen försöker anpassa växter och träd till förändrade förhållanden.

På vilket sätt ska växter och träd förädlas efter ett förändrat klimat?

På vilket sätt ska växter och träd förädlas efter ett förändrat klimat? Denna fråga diskuterades på en internationell konferens i Uleåborg i mars. I föredragen upprepades orden hållbarhet, rätt tillväxtrytm, genomikens möjligheter vid förädling och optimala regioner för olika sorter eller skogsodlingsmaterial.

Till följd av klimatförändringar blir egenskapen att klara torka ett mycket viktigt tema i Sydeuropa. I Finland kommer också somrar då grödor och granar kan bli lidande.

Ett allt varmare klimat medför nya sjukdomar, skadedjur och skadeinsekter som träden och åkergrödorna ska försvara sig mot. En rätt tillväxtrytm är särskilt viktig för mångåriga träd: i ett nytt klimat ska tillväxten börja och sluta i rätt tid.

Utmaningarna för förädlingen är stora, och man försöker ta itu med dem med de nyaste verktygen.

Klimatmodeller kombineras med resultat av fältprover när man diskuterar det framtida klimatet och de bästa användningsområdena för olika skogsodlingsmaterial framtagna vid skogsförädlingen.

Genomiska verktyg hjälper oss att hitta enskilda viktiga gener och deras bästa former hos grödorna.

Genomiska verktyg hjälper oss att hitta enskilda viktiga gener och deras bästa former hos grödorna, precis som Alan Schulman har gjort i sitt arbete.

Skogsträd används också vid forskningen i hur genomiken ska kunna utnyttjas för att effektivisera och påskynda förädlingen, och hur sjukdomstoleransen ska kunna förbättras.

Med förädlarnas kunskaper och färdigheter kan man göra mycket, men inte det omöljliga.

Extrema väderförhållanden och oförutsebarhet mellan år hör till klimatförändringarna och konkretiserades synligt de två senaste somrarna. En varm och torr sommar föregicks av en kylig och regnig sommar.

Förädlarna anpassar växter och träd till förutsedda förändringar och även genom att välja material som klarar störningar bättre.

Somrarna kommer dock att vara mycket varierande för häggar och syrener, åkrar och skogar – och detta ska såväl jordbrukare, skogsägare som samhället förbereda sig för.

Vi hoppas att det kommer relativt goda somrar utan outhärdliga skador.

 

Publicerad på finska i Maaseudun Tulevaisuus 15.4.2019.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Läs också