Bloggartiklar Risto Korpinen Skog

Finlands bioekonomi och dess tillväxt bygger på den huvudström som kommer från skogen, det vill säga gagnvirke och kostnadseffektiv avverkning av det. Gagnvirke används av två betydande grenar inom industrin: massaindustrin som defibrerar trä och trävaruindustrin.

Massaindustrin framställer cellulosa av gagnvirke som råvara till exempelvis kartong och mjukpapper. Produkter från trävaruindustrin är exempelvis sågvirke och faner.

I samband med avverkning av gagnvirke och skogsbruk får man skogsflis, som främst kommer från klenvirke, toppmassa, stubbar och gagnvirke av dålig kvalitet.

Skogflis används främst som bränsle i värme- och kraftanläggningar.

Enligt Naturresursinstitutet användes det 7,3 miljoner kubikmeter skogsflis år 2015. Om man dessutom lägger till uppvärmningen av småhus är det närmare 8 miljoner kubikmeter. Det är en betydande mängd biomassa.

Först när föreningarna är i slutet av sin livscykel är det motiverat bränna dem.

På grund av ursprungsmaterialet till skogsfliset består det av riktig ved, bark, barr och blad. Att separera dessa material från varandra är utmanande, eftersom det redan är flisat, och därför bör man separera dem innan.

Veden, barken och det övriga materialet innehåller strukturella komponenter, exempelvis polymerer som cellulosa, hemicellulosa och lignin, som naturen har syntetiserat från enkla utgångsämnen under låg temperatur.

Det klarar inte ens en skicklig forskare av.

Råvarorna i skogsfliset innehåller även ämnen med små molekyler, så kallade extrativämnen.

Förbränning av träbiomassan är inte alls vettigt, utan man bör utveckla föreningarnas ursprungliga karaktär i så stor utsträckning som möjligt, så att grundämnena i utgångsämnena även utnyttjas i slutprodukten. Först när föreningarna är i slutet av sin livscykel är det motiverat bränna dem.

Barrträdens barr innehåller bland annat föreningar som kan användas i exempelvis syntetisering av influensamedicin.

Färska barr innehåller relativt mycket klor, vilket gör att förbränning av barrmassa orsakar korrosion i pannan.

Barkmaterialet i veden innehåller bland annat fenoliska föreningar, som tanniner och flavonoider. En del av dessa föreningar har visat sig ha antioxidativa och antibakteriella egenskaper.

Skogsflis innehåller alltså massor av ämnen som kan utnyttjas.

Vid framställning av nya produkter måste man emellertid ta hänsyn till tillgången av skogsflis samt till kostnaderna för avverkning, transport och lagring av den.

Dessutom måste man ta hänsyn till den energi som går åt vid användning av metoder för extrahering av olika komponenter samt återvinningen av och återvinningsgraden hos de kemikalier som eventuellt används i processerna.

Med andra ord måste hela produktionskedjan vila på en hållbar grund, både ekonomiskt och med tanke på naturen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Läs också