Bloggartiklar Hannu Känkänen Biodiversitet, Jordbruk, Klimat, Miljö

Fånggrödor är ett sätt diversifiera odlingen, förhindra läckage av näringsämnen från åkrarna och förbättra markens bördighet. De vanligaste fånggrödorna insådd med vall eller klöver i spannmål. Framgång med fånggrödan beror på många faktorer, inte minst bonden motivation.

Odlingsarealen för fånggrödor ökade mer än tiofalt år 2015, som en följd av miljöersättningarna. Arealen minskade markant året därpå och har fortsatt att minska långsamt sedan dess. Trots det handlar det fortfarande om över hundratusen hektar.

Att ersättningen begränsade till 25 procent av gårdens areal var inte den enda orsaken till de minskade odlingsarealerna. Många bönder misslyckades med första försöket och gav upp. Odlingsanvisningarna nådde inte alla, och att fröna grodde dåligt kom som en överraskning. Somliga ansåg kanske att den insådda grödan konkurrerade för mycket med huvudgrödan.

Det är ögonöppnande att träffa bönder som systematiskt använder fånggrödor för att återställa åkermarken.

Det är ögonöppnande att träffa bönder som systematiskt använder fånggrödor för att återställa åkermarken. De tar reda på forskningsrön och hittar egna lösningar. I mötet mellan forskaren och bonden är det bägge som inhämtar ny kunskap.

Om insåningsgrödan växer bra, är det då en risk för huvudgrödan eller en fördel? Vad är motivationen att i ett ekonomiskt pressat läge lägga ut pengar på frön för fånggröda och hoppas på ett insådden lyckas? Räcker det med ett hopp om bättre bördighet för att bonden ska överväga odling av fånggrödor?

Om ersättningen tas bort, är det endast ett fåtal som skulle fortsätta med fånggrödor. De övriga motiverande faktorerna nämns av dem som skulle fortsätta även utan ersättning. Utöver de redan nämnda fördelarna har fånggrödor effekter som ibland förbises. Om hösten är blöt kan en stadig undergröda hjälpa att bära skördetröskan, vilket kan ha en positiv effekt flera år framåt.

Fånggrödor upprätthåller som känt mullhalten i marken, och nu har klimatdebatten bidragit med en ny dimension. Bonden spelar en viktig roll också för att bromsa klimatförändringen och på spannmålsgårdar är fånggrödor en realistisk metod för att öka kolsänkan.

Forskningen täpper till kunskapsluckor. Enligt senaste rön fungerar insåning vid direktsådd och för höstsådd spannmål, och även hos vårsådda oljegrödor över en sommar. Det är möjligt att odla fånggrödor som råvara för biogas. Då gynnas jordmånen i åkern ändå av rötterna.

Användning av andra än huvudgrödor för att säkerställa avkastningen från åkern är inget nytt påfund. Däremot är fånggrödor en ny idé för många moderna bönder. Odling av fånggrödor kräver också noggrannhet. I vågskålarna ligger kortsiktig realism och långsiktiga mål, och ibland ligger de i samma skål.

 

Publicerad på finska i Maaseudun Tulevaisuus 27.1.2020.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Läs också