Bloggartiklar Petri Suuronen Fisk, Mat

Yrkesfisket i Finland har länge haft svårigheter. Detta beror numera inte på dålig efterfrågan på fisk. Efterfrågan på inhemsk fisk finns, speciellt om fisken kan erbjudas i rätt form.

Utmaningarna inom yrkesfisket i insjöarna har flera orsaker. Fiskemetoderna har inte utvecklats i takt med samhällets övriga tekniska utveckling. Fisket är fortfarande ett hårt och oregelbundet arbete.

Verksamheten är inte tillräckligt effektiv och konkurrenskraftig, och lönsamheten är dålig. En fiskares arbete är ofta dessutom ett ensamt slavande och det finns ingen trängsel till branschen.

Samtidigt vill konsumenterna ha mer och mer förädlade och lättanvända produkter. Förädlingsgraden och volymerna har halkat efter i efterfrågan, och leveranssäkerheten för fångsten skulle behöva förbättras.

Insjöarnas yrkesfiskare samlades för en dryg månad sedan för att diskutera tillsammans med forskare om hur fisket borde utvecklas. Målsättningen är att genom samarbete hitta nya verktyg och verksamhetsmodeller för att möta konsumenternas behov med hjälp av vilka kunskaperna från fiskesektorn och forskningen.

Tillsammans konstaterade man att fiskemetoder som utnyttjar ny teknik måste utvecklas och tas i bruk. Med hjälp av dessa blir fisket effektivare och fiskarens arbetsförhållanden bättre än nu. Utveckling behövs både för fiske på öppet vatten och för vinterfisket

I insjöarna vill man inte ha stora och tunga redskap, utan fiskebåtarna och utrustningen ska vara lätta och enkla att använda och dessutom kostnadseffektiva.

Förutom hanteringen av fångsten måste även konserveringsmetoderna för fångsten utvecklas.

Man ska kunna arbeta med samma redskap under olika förhållanden, och med hjälp av dem ska man kunna hantera olika slags fångster. En fiskare ska vid behov kunna kontrollera hela fångstprocessen. Det konstaterades att utvecklingen och effektiveringen av hanteringen av fångsten och av logistiken i samband med den utgör ett centralt och viktigt utvecklingsobjekt.

Inom yrkesfisket på insjöar har siklöjan länge haft en central roll. Även gösen är viktig. Under senare år har efterfrågan på till exempel abborre och mört ökat, men efterfrågan gäller förädlade produkter.

Förädlingen blir dock en utmaning eftersom fiskarna är små. Det finns ingen kostnadseffektiv rensningsmaskin för små fiskar.

Förutom hanteringen av fångsten måste även konserveringsmetoderna för fångsten utvecklas. Det lönar sig inte att frakta små fiskemängder långa vägar, och det är bäst att förvara fisken levande fram till försäljningen.

Fisk som kommer från insjöarna till marknaden är mycket uppskattad matfisk.

För att kunna erbjuda denna fisk även i framtiden måste man söka mångsidiga nya lösningar för fisket. Möjligheterna inom tekniken som utvecklas snabbt kan utnyttjas även inom fisket.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Läs också