Bloggartiklar Marjo Keskitalo Jordbruk, Mat, Miljö

Biologisk mångfald, som även kallas biodiversitet, är den viktigaste faktorn för hur mänskligheten klarar sig.

Men hur kan vi diskutera biologisk mångfald som i bästa fall omger oss alla och som samtidigt kan vara mycket långt borta från en vanlig människas tankar? Den biologiska mångfalden utgörs av flera enskilda faktorer som ensamma kan verka små och tillsammans alltför stora.

Den kopplas fortfarande nästan enbart till områden och organismer utanför åkrar trots att den också gäller matkedjan.

Våra val har betydelse oavsett om valet gäller vilka växter som ska odlas i Finland eller vilket land som har tillverkat de produkter du köper.

Hurdan världen skulle vara om mångfalden av smaker, färger, dofter och former saknades?

För vilka ändamål behövs då den biologiska mångfalden? Den biologiska mångfalden är ett ymnighetshorn som skapar ett hållbart samhälle.

Vår livsmiljö förändras på ett sätt som vi inte känner till särskilt bra. Anpassning till det oförutsägbara kräver att vi gör matkedjan mångsidigare vad gäller råvaruproduktion, fortsatt förädling, marknadsföring och även kompetens.

Extrema väderfenomen ökar risken för växtodlingen, och är också möjliga hos oss. Olika skördeväxter som klarar sig bra i varierande förhållanden bör användas nom primärproduktionen. Samtidigt ska de vara smakliga och hälsosamma.

Vi kan dryfta hurdan världen skulle vara om mångfalden av smaker, färger, dofter och former saknades.

I barnböcker kan vi leka med tanken, i verkligheten försvinner en art för evig tid. Det räcker inte med att vi odlar olika sorter av en växtart, utan det behövs även olika växtarter.

Naturresursinstitutets projekt (FutureCrops, ScenoProt) granskar metoder med vilka odlare bättre ska ha tillgång till frön av olika växtarter för sina odlingsexperiment.

Det är märkligt att tillgången till frön och bättre sorter kan vara en av de viktigaste faktorerna som förhindrar att matkedjan blir mångsidigare.

Läget blir inte bättre genom att växtförädlingen har tagits över av kommersiella aktörer. De fattar sina beslut utgående från vilka arter och sorter säljer bäst.

Mindre uppmärksamhet har ägnats åt arter vars frön åtminstone i början har gett låga försäljningsinkomster.

Vi borde diskutera vilka växtarter aktörer av olika storlek i matkedjan, inklusive konsumenter, vill ha i framtiden. Hur kan vi påverka att olika växter i växelbruket klarar sig bäst?

Det är också viktigt att förädla växtarter som är kommersiellt krävande, men som bidrar till en ökad hållbarhet.

Dessutom är det möjligt att gå framåt genom mer anspråkslösa val. Jag tror att jag för variationens skull ska göra min mattallrik mer mångsidig och välja produkter ur inhemska småproducenters tämligen breda sortiment på närbutikens hyllor.

 

Publicerad på finska i Maaseudun Tulevaisuus 18.2.2019.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Läs också