Inlägg Jordbruk, Miljö, Skog

Biomassa-atlas är en webbtjänst som samlar platsinformation om olika biomassor i ett gränssnitt som är öppet för alla.

Biomassa-atlasen användes även i den nypublicerade rapporten Kohti ravinteiden kierrätyksen läpimurtoa.

Med atlasen utreddes bland annat mängden biomassor som innehåller näringsämnen, till exempel kommunalt bioavfall, biologiskt nedbrytbart avfall från företag, gräsklipp och gräs på trädesängar samt i skyddszoner i de olika NTM-centralernas regioner.

Biomassa-atlas är en webbtjänst som samlar platsinformation om olika biomassor i ett gränssnitt som är öppet för alla. (Foto: Tapio Tuomela)

”Biomassa-atlasen ger en bra översikt över var i Finland biomassorna finns. Inför rapporten fördjupades det detaljerade informationsbehovet med andra system, till exempel gödselinformationssystemet Normilanta och den ursprungliga avfallsregisterinformationen”, berättar Eeva Lehtonen, forskare på Naturresursinstitutet (Luke).

Informationen i Biomassa-atlasen har flera användningsområden, till exempel planering av investering och råvaruinköp. I den lättanvända data- och analystjänsten hittar du information om Finlands skogs-, avfalls-, gödsel- och åkerbiomassor och relaterad markanvändning. Alla informationen finns en rumslig upplösning av 1 km.

Fördelen med tjänsten är visserligen att information om olika typer av biomassa finns samlad på ett och samma ställe, men det är inte alltid problemfritt att behandla information från olika databaser och källor eller uppfylla alla önskemål.

”En del av informationen i atlasen har exempelvis samlats in ur tillståndsövervakningens perspektiv. Det ger upphov till statistikföringsproblem och ganska mycket manuellt arbete”, berättar Lehtonen.

Biomassa-atlasen har konstruerats i samarbete med användarna. Arbetet fortsätter och förbättringar väntas redan under hösten.

Avfallsinformationen i tjänsten uppdateras och information som saknas läggs till. Vi lägger till mer information om åkerbiomassa samt trädgårdsväxter och deras sidoströmmar.

Information om aska från trädförbränningsanläggningar blir en del av Biomassa-atlasen. Dessutom är en engelsk och delvis svensk version av tjänsten på gång.

 

Text: Merja Lindroos, Luke

Bilden i övre kanten: Tapio Tuomela

Publicerad på finska i Maaseudun Tulevaisuus 30 Oktober 2017.

Läs också