På denna sida finns samlad information om bestämmelser, rekommendationer och meddelanden gällande mätning av virke samt virkesmätningsdelegationens protokoll från och med 2012.

 

Bestämmelser (på finska)

Allmänna omräkningstal i anslutning till virkesmätning, uppdaterad föreskrift 22.12.2017

 

Rekommendationer och guider (på finska)

Upprätthållande av mätnoggrannhet i avverkningsmaskinrekommendation 12.9.2018

Rotcylinderns längd som används vid mätning av virke med stockmätare samt mätriktning vid kontrollmätning

– Rekommendation 12.10.2017

– Rekommendation 9.11.2018

– Bakgrundsmaterial till rekommendationer

Energiapuun mittausopas

 

Meddelande

Volymmätningen av tallens rotända vid mätning med avverkningsmaskin ändras från och med 1.1.2016. Naturresursinstitutets meddelande 28.10.2015.

 

Virkesmätningsdelegationens protokoll (på finska)

1/2018

Protokoll för 2017 (1–4)

Protokoll för 2016 (1–3)

Protokoll för 2015 (1–4)

Protokoll för 2014 (1–3)

Protokoll för 2013 (1–2)

Protokoll för 2012 (1–3)