Konsortion johtaja, tutkimusprofessori Raisa Mäkipää, (Luke)

Konsortion koordinaattori, erikoistutkija, Mikko Peltoniemi (Luke)

 

Työpakettien (WP) koordinaattorit

WP1 Professori Kati Kulovesi, Itä-Suomen yliopisto (UEF)

WP2 Tutkimusprofessorit  Kristiina Regina / Raija Laiho (Luke)

WP3 Akatemiaprofessori Timo Vesala, Helsingin yliopisto  (UH)

WP4 Tutkimusprofessori, Heikki Lehtonen (Luke)

WP5 Johtava tutkija Aleksi Lehtonen (Luke)

WP6 Professori Jyri Seppälä, Suomen ympäristökeskus (SYKE)

WP7 Tutkimusprofessori Raisa Mäkipää (Luke)

WP8 Tutkimusjohtaja Kati Berninger, Tyrsky-konsultointi

SOMPA-viestintä, erityisasiantuntija Ulla Ramstadius (Luke)

 

Yhteistyökumppaneiden hankkeita

Turvemaiden käyttö maa- ja metsätaloudessa – maanomistajien näkökulma, TURVA

Maatalousmaankäytön optimointi ilmastonmuutoksen hillintäkeinona, OPAL-Life

Ilmastoviisaita ratkaisuja maaseudulle, VILMA

 

Ohjausryhmä

SOMPA:n ohjausryhmäläisiä 16.5.2019 tapaamisessa: Tatu, Anssi Kainulainen (paikkaamassa Liisaa), Otto, Merja, Outi ja Birgitta

Otto Bruun on mm. energia- ja ilmastokysymyksiin erikoistunut suojeluasiantuntija Suomen luonnonsuojeluliitossa ja aktiivinen biotalouskeskustelun kommentaattori.

Tuuli Hietaniemi on ilmastokysymyksiin erikoistunut asiantuntija Sitrassa. Tuulin vastuualueeseen kuuluvat lisäksi kestävään ruokajärjestelmään ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvät kysymykset.

Outi Honkatukia on ympäristöneuvos ympäristöministeriössä ja toimii Suomen pääneuvottelijana kansainvälisissä ilmastoasioissa. Outi on ollut mukana YK:n ilmastoneuvotteluissa 2008 alkaen.

Merja Leino on Atria Oyj:n valmisruokaliiketoiminnan sekä vastuullisuuden, laadun ja tuoteturvallisuuden johtaja. Merja on painottanut ilmaston merkitystä niin Atrian vastuullisuusstrategiassa kuin koko elintarvikeketjussa.

Liisa Pietola on MTK:n ympäristöjohtaja ja EU:n viljelijäjärjestöjen ympäristöryhmä Copa-Cogecan puheenjohtaja. Liisa on myös viljelijä ja metsänomistaja ja hänellä on dosentuuri Helsingin yliopistolla maanviljelyskemian ja -fysiikan oppiaineessa.

Juha-Matti Toppari toimii palvelupäällikkönä ProAgria Etelä-Pohjanmaan kasvi-, sika- ja siipikarjapalveluryhmässä. Juha-Matti on myös maatalousyrittäjä.

Tatu Torniainen on neuvotteleva virkamies maa- ja metsätalousministeriön luonnonvaraosaston metsä- ja biotalousyksikössä. Hänen erityisosaamisaluetta on mm. metsien hiilinielut. Tatu on toiminut pitkään asiantuntijana metsien kestävän käytön ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen parissa.

Birgitta Vainio-Mattila on neuvotteleva virkamies maa- ja metsätalousministeriön ruokaosastolla. Birgitan erityisosaamisalueena on mm. maatalouden ilmasto-ohjelma. Birgitta on myös Pohjoismaiden neuvoston maa- ja metsätalous-, kalastus-, vesiviljely- ja elintarvikeasiain virkamieskomitean jäsen.

Olli Äijälä on Tapio Oy:n liiketoimintajohtaja ja metsänomistaja. Olli toimii Metsänhoidon suositukset -prosessin ohjausryhmän puheenjohtajana.