Uudet viljely- ja metsänhoitomenetelmät turvemaiden kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi -työpaketissa mitataan vaihtoehtoisten viljely- ja metsänhoitomenetelmien vaikutusta ojitettujen turvemaiden kasvihuonekaasupäästöihin. Pelloilla testataan pohjaveden pinnan nostoa, kerääjäkasveja ja biohiilen lisäämistä ja metsissä jatkuvaa kasvatusta.

Tavoitteena on

  • Tuottaa maanomistajille tietoa menetelmien vaikutuksista
  • Poistaa esteitä uusien menetelmien käyttöönotolle
  • Osoittaa, että maankäytön kasvihuonekaasuja voidaan vähentää siinä määrin, että se näkyy Suomen päästöjen kokonaistaseessa