Viereisille alasivuille päivitetään SOMPA-tutkimushankkeen tuottamia materiaaleja. Erityisesti sidosryhmille suunnatut tietopaketit, esitteet, toimintasuositukset ja seminaariesitykset on tarkoitettu suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. Niistä löytyy myös perustietoa aiheesta muuten kiinnostuneille. Tiedeyhteisölle suunnattu materiaali sisältää hanketta taustoittavan tilannekuvaraportin. Sivuille lisätään tietoa tuloksista hankkeen edetessä.