Kulutustottumuksissa näkyy pysyvä muutos kohti kasvipohjaisempaa ruokavaliota

Kasvipohjaiset tuotteet eivät ole mikään ohimenevä trendi, vaan kulutustottumuksissa on näkyvissä pysyvämpiä muutoksia. Menestyvissä uusissa tuotteissa yhdistyvät hyvät aistittavat ominaisuudet sekä hyödyllisyys sekä itselle että ympäristölle. Tuotteiden on oltava myös helppoja valmistaa. Makery Oy:n ScenoProt-hankkeessa laatima markkinapotentiaalikartoitus tarjoaa näkemystä kasviperäisten proteiinien mahdollisuuksista niin Suomessa kuin vientimarkkinoillakin, sekä antaa eväitä näiden mahdollisuuksien hyödyntämiselle. Kasvisruokatuotteet ovat nostaneet suosiotaan niin Suomessa kuin muuallakin länsimaissa viime vuosina. Myös kasvisruokavaliot ovat yleistyneet, vaikka ne länsimaissa …

Policy Brief: Ruokajärjestelmää monipuolistamalla taklataan ruoantuotannon uhkakuvia

Nykyistä monipuolisempi ruokajärjestelmä merkitsisi uusia vaihtoehtoja kuluttajalle, erikoistumismahdollisuuksia alkutuottajille ja uusia kilpailuvaltteja elintarvikkeiden jalostajille. Muutoksen seurauksena tuotantoympäristön monimuotoisuus parantuisi ja ruokajärjestelmä pystyisi vastaamaan paremmin ilmastonmuutoksen haasteisiin. Suomalaista proteiinijärjestelmää kehittävässä ScenoProt-hankkeessa laaditun politiikkasuosituksen mukaan monipuolisuus on huomioitava vahvemmin tulevaisuuden kestävää kansainvälistä ruokataloutta tukevassa politiikassa. Politiikkasuositus ”Monipuolisuus lautasella on monipuolisuutta pellolla” julkaistiin tänään Säätytalolla Helsingissä. – Visionamme on monipuolinen ruokajärjestelmä, joka vastaa kuluttajien moniarvoiseen kysyntään. Alkutuotanto on innovatiivista ja viljelylajikkeiden kirjo laaja, …

Alkutuottaja, kerro mitä Suomessa viljellään tulevaisuudessa

Luonnonvarakeskus (Luke) selvittää laajalla kyselyllä viljelijöiden ajatuksia tulevaisuuden kasvilajeista. Tavoitteena on tuoda esiin alkutuottajien näkemys eri viljelykasvien kiinnostavuudesta. Selvityksen tulokset vaikuttavat siihen, mihin kasveihin tutkimusta tullaan suuntaamaan lähitulevaisuudessa. Viljelykasvilajisto muuttuu monestakin syystä, ja muutosvauhdin ennakoidaan kiihtyvän tulevaisuudessa. Kasvivalikoimaan vaikuttavat lukuisat asiat, kuten viljelytuet, kannattavuus, maatalouspolitiikka, ympäristöohjeistukset, menestyminen ja osaltaan myös eri raaka-aineisiin kohdistuneet kampanjat. ”Toivomme alkutuottajilta mahdollisimman paljon vastauksia nykyisestä tuotantosuunnasta tai tulevaisuuden suunnitelmista riippumatta”, Luken erikoistutkija Marjo Keskitalo sanoo. Kysely lähetettiin …

Monipuolisuus lautasella on monipuolisuutta pelloilla

Nykyistä monipuolisemmalla ja uusiin raaka-aineisiin perustuvalla proteiinijärjestelmällä olisi useita hyviä vaikutuksia esimerkiksi Suomen omavaraisuuteen, kansanterveyteen, ympäristökestävyyteen sekä yritysten liiketoimintaan. Proteiinijärjestelmän uudistuminen edellyttää kuitenkin monenlaisia muutoksia ruokajärjestelmän eri osissa.   Luonnonvarakeskuksen (Luke) koordinoimassa ScenoProt-hankkeessa on rakennettu skenaarioita, joissa nykyistä monipuolisempi proteiinijärjestelmä toteutuisi. Kestävä proteiinijärjestelmä rakentuu kotimaisille vaihtoehdoille, joiden avulla erityisesti soijapohjaisten rehujen ja kalan tuontia voidaan vähentää. ScenoProt-hankkeen visiossa ihmisen ruokaan ja eläinten rehuun saadaan proteiinia uusista lähteistä, jotka eivät rasita …

Kala ja kasviproteiinit olivat suosituimmat tulevaisuuden proteiininlähteet Metsämessuilla

ScenoProt-hankkeen pöydän ääressä Metsämessuilla vieraat äänestivät tulevaisuuden suosikkiproteiinia. Kolmen päivän aikana 10.–12.11. mielipiteensä proteiineista antoi 740 ihmistä. Eniten kannatusta tulevaisuuden proteiiniksi sai kala, toiseksi tuli perinteiset kasvit (vilja, peruna) ja kolmanneksi äänestettiin palkokasvit. Hyönteisproteiini vielä arveluttaa, sillä se jäi äänestyksessä viimeiseksi. Kiitos kaikille ScenoProtin pöydän ääressä vierailleille ihmisille! Mitä proteiinia toivoisit tulevaisuudessa syöväsi?

Café ScenoProt 7.11. – Ruokaa kuluttajille

ScenoProt-hankkeessa toteutettiin alkuvuonna 2017 kliininen interventio, jossa tutkittiin proteiinikoostumukseltaan erilaisten ruokavalioiden vaikutuksia terveyteen. Tämä tutkimus tehtiin yhteistyössä elintarvikealan yritysten kanssa. Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan tutkimuksen tuloksista sekä analyysien etenemisestä. Aika: Tiistai 7.11.2017, 14:00–16:00 Paikka: Helsinki, Scandic Park Ohjelma Intervention kuulumiset ja jatkon aikataulua, Anne-Maria Pajari, Helsingin yliopisto Interventioon osallistuneiden päiväkirjamerkintöjen analyysiä, Petra Rautio, Makery Oy Erikoiskasvien koostumuksesta, Pirjo Mattila, Luonnonvarakeskus Tuotteiden konseptitestauksen tuloksia, Antti Isokangas, Makery Oy Tapahtuman esitykset: Kokemuspäiväkirjojen …

Sienistä proteiinipitoista ja terveellistä ruokaa

Valkuaisomavaraisuutta kehittävässä ScenoProt-hankkeessa yhtenä tutkimuskohteena ovat sienet ja niiden proteiinit. Hyvän proteiinipitoisuuden lisäksi sienissä on monia terveyden ja ravitsemuksen kannalta mielenkiintoisia yhdisteitä. Lupaavimmat terveysvaikutukset liittyvät kolesteroliin, verenpaineeseen ja insuliinivasteeseen sekä kroonisen tulehduksen ehkäisyyn, jolla on osuutta esimerkiksi diabeteksen sekä muistisairauksien puhkeamisessa. – Sienten proteiinipitoisuus vaihtelee paljon sienilajista ja kasvupaikasta riippuen. Esimerkiksi tattien ja kanttarellien proteiinipitoisuudet ovat suhteellisen isoja. Tammenherkkutatissa ja kantarellissa proteiinia voi olla paristakymmenestä neljäänkymmeneen prosenttia kuiva-aineesta, kertoo Luonnonvarakeskuksen …

Sienten viljelystä lisäelinkeino metsänomistajille

Metsien harvennus- ja päättöhakkuut antavat otollisia mahdollisuuksia sienten puoliviljelylle. Metsiin jäävät kannot kelpaavat sienille oivallisesti, ja myös puuteollisuudelle kelpaamattomia puunrunkoja sekä sahateollisuuden sivuvirtoja voidaan hyödyntää kasvualustoina. Sienet ovat ravitsemuksellisesti monella tavalla hyödyllisiä. Ne ovat muun muassa hyvä proteiininlähde. Luken koordinoimassa ScenoProt-hankkeessa kartoitetaan uusia proteiinilähteitä ja tutkitaan muun muassa sienten puoliviljelyn mahdollisuuksia. Vuoden 2016 aikana Lukessa perustettiin yli 100 erilaista koealaa eri puolille Suomea. Kokeisiin valittiin kymmenkunta lajia ruokasieniä ja kaksi …

Eläin- ja kasviproteiinipainotteiset ruokavaliot vertailussa

Alkuvuoden aikana yli 140 koehenkilöä on osallistunut ScenoProt-hankkeen interventiotutkimukseen, jossa selvitetään proteiinikoostumukseltaan erilaisten ruokavalioiden vaikutuksia terveyteen, erityisesti paksusuolen syövän ja tyypin 2 diabeteksen riskitekijöihin. Intervention viimeiset 12 viikon koejaksot päättyvät kesäkuun puolivälissä, jonka jälkeen tulosten analysointi voi alkaa. – Mukana olevat tutkittavat henkilöt ovat olleet todella sitoutuneita tutkimukseen. He ovat noudattaneet annettua ruokavaliota tiiviisti, ja keskeyttäneitä on vähän, iloitsee dosentti Anne-Maria Pajari Helsingin yliopistosta. Uudet proteiinituotteet kiinnostavat Koehenkilöt on jaettu …

Polkuja parempaan proteiiniomavaraisuuteen

ScenoProt-hankkeessa tavoitellaan loikkaa valkuaisomavaraisuudessa. Vuonna 2015 alkaneen hankkeen tähän mennessä saatuja tuloksia käsiteltiin Mitä syömme 2030 -seminaarissa Helsingissä 25.1.2017. Tutkimusjohtaja Tuomas Kuhmonen Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta esitteli tulevaisuuspolkuja, joita pitkin proteiinijärjestelmän muutosten olisi mahdollista toteutua. Ensimmäisessä polussa kuluttajien terveystietoisuudesta tulee vahva trendi. Uudet terveelliset elintarvikkeet ovat niin houkuttelevia, että kuluttajat muuttavat maailman valitsemalla niitä. Kotimaisten kasvistuotteiden markkinaosuus kasvaa ja suomalaiset terveellisyyteen nojaavat tuoteinnovaatiot kelpaavat myös vientiin. Toisessa vaihtoehdossa muutos lähtee …

Jaa sivu