Vastaa kyselyyn elintarvikeviennin nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä

Tervetuloa vastaamaan Scenoprot-hankkeen lyhyeen kyselyyn, joka koskee elintarvikevientiä. Kyselyn avulla kartoitetaan, mitkä kohdemarkkinat ja tuoteryhmät ovat suomalaisten elintarvikealan yritysten mielestä kiinnostavimpia vientiä ajatellen. Kyselyn tuloksia hyödynnetään hankkeen puitteissa tehtävässä markkinakartoituksessa, johon kerätään tietoa eri maiden vaihtoehtoisten proteiininlähteiden markkinatilanteista, trendeistä ja tuotevalikoimista. Valmis kartoitus julkaistaan kevään 2019 aikana hankkeen nettisivuillamme, jossa se on kaikkien suomalaisten elintarvikealan yritysten saatavissa ja hyödynnettävissä. Kysely on tarkoitettu elintarvikealan yrityksissä työskenteleville. Kysely koostuu kuudesta kysymyksestä ja …

New protein sources from new perspectives 15.1.2019

Invitation to ScenoProt-seminar 15.1.2019 VISIO Scenoprot-hankkeen vision mukaan vuonna 2030 suomalaiset syövät terveellistä ja kestävästi tuotettua ruokaa. Kuluttajat ovat monipuolistaneet ruokavaliotaan vähentämällä lihan käyttöään ja käyttämällä enemmän mm. kasvi- sieni- ja kalatuotteita. Myös rehujen valkuaisomavaraisuus on parantunut huomattavasti. PROGRAMME 09.00 – 09.30 Morning coffee 09.30 – 09.45 Introduction, Anne Pihlanto, Luke 09.45 – 10.15 Legumes, oil crops and pseudocereals are good sources of nutrients and phytochemicals, Pirjo Mattila, Luke 10.15 – 10.45 Legume protein …

Tervetuloa ruokaseminaariin ja proteiinityöpajaan 16.11.!

Perjantaina 16.11.2018 järjestetään strategisen tutkimuksen ruokaseminaari sekä sen jälkeen ScenoProt-hankkeen proteiinityöpaja. Kumpikin tapahtuma on avoin kaikille kiinnostuneille. Lämpimästi tervetuloa! Seminaari: Kohti kestävää, terveellistä ja ilmastoneutraalia ruokajärjestelmää 16.11.2018 klo 9–13 Ilmaston muuttuessa korostuu ruokajärjestelmän kyky tuottaa kestävästi riittävästi terveellistä ravintoa erilaisille kuluttajille. Monet strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) tutkimushankkeista ovat käsitelleet ruokakysymystä eri näkökulmista. Kohti kestävää, terveellistä ja ilmastoneutraalia ruokajärjestelmää -seminaarissa luodaan katsaus STN:n tutkimushankkeiden ajankohtaisiin tuloksiin ja tunnistetaan aiheita ja ideoita uuteen …

Kulutustottumuksissa näkyy pysyvä muutos kohti kasvipohjaisempaa ruokavaliota

Kasvipohjaiset tuotteet eivät ole mikään ohimenevä trendi, vaan kulutustottumuksissa on näkyvissä pysyvämpiä muutoksia. Menestyvissä uusissa tuotteissa yhdistyvät hyvät aistittavat ominaisuudet sekä hyödyllisyys sekä itselle että ympäristölle. Tuotteiden on oltava myös helppoja valmistaa. Makery Oy:n ScenoProt-hankkeessa laatima markkinapotentiaalikartoitus tarjoaa näkemystä kasviperäisten proteiinien mahdollisuuksista niin Suomessa kuin vientimarkkinoillakin, sekä antaa eväitä näiden mahdollisuuksien hyödyntämiselle. Kasvisruokatuotteet ovat nostaneet suosiotaan niin Suomessa kuin muuallakin länsimaissa viime vuosina. Myös kasvisruokavaliot ovat yleistyneet, vaikka ne länsimaissa …

Policy Brief: Ruokajärjestelmää monipuolistamalla taklataan ruoantuotannon uhkakuvia

Nykyistä monipuolisempi ruokajärjestelmä merkitsisi uusia vaihtoehtoja kuluttajalle, erikoistumismahdollisuuksia alkutuottajille ja uusia kilpailuvaltteja elintarvikkeiden jalostajille. Muutoksen seurauksena tuotantoympäristön monimuotoisuus parantuisi ja ruokajärjestelmä pystyisi vastaamaan paremmin ilmastonmuutoksen haasteisiin. Suomalaista proteiinijärjestelmää kehittävässä ScenoProt-hankkeessa laaditun politiikkasuosituksen mukaan monipuolisuus on huomioitava vahvemmin tulevaisuuden kestävää kansainvälistä ruokataloutta tukevassa politiikassa. Politiikkasuositus ”Monipuolisuus lautasella on monipuolisuutta pellolla” julkaistiin tänään Säätytalolla Helsingissä. – Visionamme on monipuolinen ruokajärjestelmä, joka vastaa kuluttajien moniarvoiseen kysyntään. Alkutuotanto on innovatiivista ja viljelylajikkeiden kirjo laaja, …

Alkutuottaja, kerro mitä Suomessa viljellään tulevaisuudessa

Luonnonvarakeskus (Luke) selvittää laajalla kyselyllä viljelijöiden ajatuksia tulevaisuuden kasvilajeista. Tavoitteena on tuoda esiin alkutuottajien näkemys eri viljelykasvien kiinnostavuudesta. Selvityksen tulokset vaikuttavat siihen, mihin kasveihin tutkimusta tullaan suuntaamaan lähitulevaisuudessa. Viljelykasvilajisto muuttuu monestakin syystä, ja muutosvauhdin ennakoidaan kiihtyvän tulevaisuudessa. Kasvivalikoimaan vaikuttavat lukuisat asiat, kuten viljelytuet, kannattavuus, maatalouspolitiikka, ympäristöohjeistukset, menestyminen ja osaltaan myös eri raaka-aineisiin kohdistuneet kampanjat. ”Toivomme alkutuottajilta mahdollisimman paljon vastauksia nykyisestä tuotantosuunnasta tai tulevaisuuden suunnitelmista riippumatta”, Luken erikoistutkija Marjo Keskitalo sanoo. Kysely lähetettiin …

Monipuolisuus lautasella on monipuolisuutta pelloilla

Nykyistä monipuolisemmalla ja uusiin raaka-aineisiin perustuvalla proteiinijärjestelmällä olisi useita hyviä vaikutuksia esimerkiksi Suomen omavaraisuuteen, kansanterveyteen, ympäristökestävyyteen sekä yritysten liiketoimintaan. Proteiinijärjestelmän uudistuminen edellyttää kuitenkin monenlaisia muutoksia ruokajärjestelmän eri osissa.   Luonnonvarakeskuksen (Luke) koordinoimassa ScenoProt-hankkeessa on rakennettu skenaarioita, joissa nykyistä monipuolisempi proteiinijärjestelmä toteutuisi. Kestävä proteiinijärjestelmä rakentuu kotimaisille vaihtoehdoille, joiden avulla erityisesti soijapohjaisten rehujen ja kalan tuontia voidaan vähentää. ScenoProt-hankkeen visiossa ihmisen ruokaan ja eläinten rehuun saadaan proteiinia uusista lähteistä, jotka eivät rasita …

Kala ja kasviproteiinit olivat suosituimmat tulevaisuuden proteiininlähteet Metsämessuilla

ScenoProt-hankkeen pöydän ääressä Metsämessuilla vieraat äänestivät tulevaisuuden suosikkiproteiinia. Kolmen päivän aikana 10.–12.11. mielipiteensä proteiineista antoi 740 ihmistä. Eniten kannatusta tulevaisuuden proteiiniksi sai kala, toiseksi tuli perinteiset kasvit (vilja, peruna) ja kolmanneksi äänestettiin palkokasvit. Hyönteisproteiini vielä arveluttaa, sillä se jäi äänestyksessä viimeiseksi. Kiitos kaikille ScenoProtin pöydän ääressä vierailleille ihmisille! Mitä proteiinia toivoisit tulevaisuudessa syöväsi?

Café ScenoProt 7.11. – Ruokaa kuluttajille

ScenoProt-hankkeessa toteutettiin alkuvuonna 2017 kliininen interventio, jossa tutkittiin proteiinikoostumukseltaan erilaisten ruokavalioiden vaikutuksia terveyteen. Tämä tutkimus tehtiin yhteistyössä elintarvikealan yritysten kanssa. Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan tutkimuksen tuloksista sekä analyysien etenemisestä. Aika: Tiistai 7.11.2017, 14:00–16:00 Paikka: Helsinki, Scandic Park Ohjelma Intervention kuulumiset ja jatkon aikataulua, Anne-Maria Pajari, Helsingin yliopisto Interventioon osallistuneiden päiväkirjamerkintöjen analyysiä, Petra Rautio, Makery Oy Erikoiskasvien koostumuksesta, Pirjo Mattila, Luonnonvarakeskus Tuotteiden konseptitestauksen tuloksia, Antti Isokangas, Makery Oy Tapahtuman esitykset: Kokemuspäiväkirjojen …

Sienistä proteiinipitoista ja terveellistä ruokaa

Valkuaisomavaraisuutta kehittävässä ScenoProt-hankkeessa yhtenä tutkimuskohteena ovat sienet ja niiden proteiinit. Hyvän proteiinipitoisuuden lisäksi sienissä on monia terveyden ja ravitsemuksen kannalta mielenkiintoisia yhdisteitä. Lupaavimmat terveysvaikutukset liittyvät kolesteroliin, verenpaineeseen ja insuliinivasteeseen sekä kroonisen tulehduksen ehkäisyyn, jolla on osuutta esimerkiksi diabeteksen sekä muistisairauksien puhkeamisessa. – Sienten proteiinipitoisuus vaihtelee paljon sienilajista ja kasvupaikasta riippuen. Esimerkiksi tattien ja kanttarellien proteiinipitoisuudet ovat suhteellisen isoja. Tammenherkkutatissa ja kantarellissa proteiinia voi olla paristakymmenestä neljäänkymmeneen prosenttia kuiva-aineesta, kertoo Luonnonvarakeskuksen …

Jaa sivu