Time´s up for food waste! Setting the EU action agenda towards 2030 -seminaari 12.12.2019 Brysselissä. Tutkija Hanna Hartikainen oli esittelemässä hankettamme tilaisuudessa.

HANKKEEN HÄVIKKIVIIKON TIEDOTE: Ruokahävikin vähentämisen tiekartta piirtyy hyvää vauhtia – hävikin puolittamistavoite erittäin haasteellinen

Hävikkiseminaari ”Tiedosta ja toimi – näin vähennämme ruokahävikkiä Suomessa” 10.9 klo 8.30-11.30 Keskon kampuksella Kalasatamassa. Tilaisuudessa kuultiin viimeisintä tutkimustietoa ja käytännön esimerkkejä hävikin mittaamisen ja vähentämisen keinoista Suomessa. Miten ruokahävikkiä mitataan ketjun eri vaiheissa ja mitkä ovat tehokkaimmat uudet keinot hävikin vähentämisessä? Tilaisuuden järjestivät yhteistyössä Elintarviketeollisuusliitto ry, Päivittäistavarakauppa ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry, Luonnonvarakeskus (Luke), Maa- ja metsätalousministeriö, Kuluttaja-lehti ja Motiva.

Nordic Council Committee for a Sustainable Nordic Region 2.-3.9.2019. Juha-Matti Katajajuuri oli esittelemässä hanketta neuvoston tilaisuudessa.

Ruokahävikillä on suuri vaikutus ilmastolle – mitä ruokahävikistä ja sen syistä tiedetään. Juha-Matti Katajajuuri oli (13.8.2019) ylen aamutv:ssä kertomassa ruokahävikistä ja myös hankkeestamme

Food Waste Case Study and Monitoring Developing in Finnish Food Services -artikkeli julkaistu Waste Management -lehdessä. Tutkijat Kirsi Silvennoinen, Sampsa Nisonen ja Oona Pietiläinen julkaisivat heinäkuussa 2019 ruokaketjun ravitsemispaveluiden ruokahävikkiin liittyvän artikkelin `Food Waste Case Study and Monitoring Developing in Finnish Food Services` Waste Management -lehdessä. Artikkelissa käsitellään linjastoravintoloiden hävikkiä ja mittausmenetelmiä.

Ruokahävikin mittaaminen ja hävikin vähennyskeinot ravitsemispalveluissa: CIRCWASTE Deliverable C5.1 

WASTESTIMATOR: Ruokahävikin päivitetyt mittaustulokset ja ruokahävikin seurantatyökalun kehittäminen: kotitaloudet ja ravitsemispalvelut

REFOWAS (International workshop on food waste monitoring, reporting and prevention) 14.6.2019 Berliini. Tutkija Hanna Hartikainen oli mukana kertomassa hankkeestamme sekä kuulemassa, miten kansallinen ruokajätteen ja -hävikin keräys toteutetaan muissa EU-maissa.

Kiertotalouden kirittäjät – tuloksia kiertotaloushankkeista Suomessa -seminaari (8.5.2019). Tutkija Hanna Hartikainen oli esittelemässä hanketta Kiertotalouden kirittäjät – tuloksia kiertotaloushankkeista Suomessa –seminaarissa. Tilaisuudessa keskusteltiin kiertotalouden tulevaisuudennäkymistä ja tällä hetkellä meneillään olevista hankkeista. Hartikainen toi esiin EU:n kasvavat vaatimukset elintarvikejätteen ja ruokahävikin vähentämisen suhteen ja kertoi seurantahankkeen tavoitteista kerätä tietoa ruokajätteestä koko elintarvikeketjusta sekä luoda yhtenäiset mittaus- ja keruujärjestelmät Suomeen.

Elintarvikepäivä 2019 (7.5.2019). Erikoistutkija Juha-Matti Katajajuuri oli kertomassa hankkeesta Elintarvikepäivillä 7.5.2019. Päivien yhtenä teemana oli vastuullisuuden työkalut elintarvikeketjussa. Katajajuuri toi esityksessään esiin hankkeen tavoitteen rakentaa elintarvikejätteen ja ruokahävikin seurantajärjestelmää Suomeen laajassa yhteistyössä koko ketjun kanssa.

Hyvä kysymys -podcast: Voiko ruokahävikillä taistella ilmastonmuutosta vastaan? Voiko ruokahävikin avulla pelastaa maailman – tai ainakin hillitä ilmastonmuutosta? Miten ruokahävikin vähentäminen vaikuttaa kasvihuonepäästöihin? Hyvä kysymys -podcastissa ruokahävikin tutkimuksesta ja politiikasta ovat keskustelemassa ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen sekä erikoistutkija Juha-Matti Katajajuuri