Nuvarande fakta- och statistiksajter, bl.a. på Eviras sidor t.ex. ”Livsmedelssäkerheten i Finland 2017”  eller på Lukes statistiksidor t.ex. under Indikatorer, fokuserar till största del på att beskriva den finländska situationen. Den årliga statistiksammanställningen Faktagaffeln på den egna webbplatsen Matfakta i Matinformation presenterar livsmedelsproduktionens olika faser med mångsidig statistik. Också Faktagaffeln fokuserar till största del på att presentera den finländska situationen.

Det är dock av väsentlig vikt att sätta dessa uppgifter i en internationell kontext och erbjuda internationell komparativ statistisk information för att visa Finlands styrkor. Det primära målet med webbplatsen Matfakta är att skapa denna  länk som fattas till stöd för marknadsförings- och kommunikationsarbetet.

Share This