Kasvinsuojeluaineisiin kuuluvat (1) herbisidit, (2) insektisidit, (3) fungisidit, (4) molluskisidit, (5) kasvunsääteet sekä (6) muut aineet. Myynti tilastoidaan tehoaineiden painona, tonneissa. Vertailukelpoiset[1] luvut saadaan kun myyntivolyymit jaetaan käytössä olevalla maatalousmaalla (Utilised Agricultural Area, UAA). Suomessa[2] myytiin maatalouskäyttöön kuudenneksi vähiten kasvinsuojeluaineita hehtaaria kohti Euroopassa vuonna 2015.

Kasvinsuojeluaineiden myynti hehtaaria kohti

Lähde: omat laskelmat Eurostat:n kasvinsuojeluaineiden myyntitilastoja [aei_fm_salpest09] sekä käytettävissä olevan maatalousmaan (UAA) tilastoja [apro_acs_a] käyttäen.

Kasvinsuojeluaineiden sisältämien tehoaineiden myynti maatalous- ja puutarhakäyttöön on vaihdellut viimeisten 10 vuoden aikana 1480 tonnin ja 1750 tonnin välillä. Vuonna 2015 määrä oli 1731 tonnia, mikä oli 108 tonnia suurempi kuin edellisenä vuonna. Rikkakasvien torjuntaan tarkoitettujen aineiden määrä oli 1368 tonnia ja myynnin osuus noin 80 % tehoaineiden kokonaismyynnistä. Eniten myyty tehoaine oli glyfosaatti (859 tn).

Metsätaloudessa käytettävien kasvinsuojeluaineiden myynti on kasvanut runsaan 10 vuoden aikana voimakkaasti. Vuonna 2003 metsätaloudessa käytettävien aineiden myynnin osuus oli alle prosentin luokkaa kun se vuonna 2015 oli noin 60 % kasvinsuojeluaineiden kokonaismyynnistä. Myynnin kasvun takana ovat olleet juurikäävän torjuntaan hyväksytyt ureavalmisteet, jotka tulivat markkinoille vuonna 2003.

 

Tietokantataulu


Kasvinsuojeluaineiden myynti maittain

 

Alaviitteet


[1] Vertailtavuutta heikentää jonkin verran se, että joissakin maissa tiettyjen kasvinsuojeluaineryhmien tilastot kuudesta pääryhmästä puuttuvat tai ovat luottamuksellisia. Kuitenkin näiden puuttuvien tietojen vaikutus EU-28 kokonaismyyntiin on 0,003%. Eurostat – Agri-environmental indicator – consumption of pesticides  Vuoden 2015 listan 8 kärkisijoilla olevista maista Norjaa lukuun ottamatta jokaisella puuttuu yhden-kolmen pääryhmän myyntiluvut saatavuusongelman tai luottamuksellisuuden takia. Nämä tiedonpuutteet koskevat volyymeiltaan pienimpiä kasvinviljelyaineryhmiä (4)-(6) Molluskisidit, Kasvunsääteet ja Muut kasvinviljelyaineet.  
[2] Eurostatin käytännön mukaan metsäsektorilla käytetty urea on vähennetty Suomen maatalouden käyttöluvuista. Katso tarkemmin: Eurostat – Pesticide sales statistics  Figure 4: Pesticide sales by UAA, by country, 2014, linkki

 

Yläreunan kuva: Pixabay

Jaa sivu