Suomen elintarvikkeet kuuluvat maailman parhaimpiin. Laatu syntyy jo alkutuotannossa hyvien tuotantotapojen johdosta. Ympäristöön ja eläinten hyvinvointiin kiinnitetään erityistä huomiota. Suomen ruoka on puhdasta, ja koko elintarvikeketjun hygienia, jäljitettävyys ja vastuullisuus ovat maailman kärkiluokkaa.

Monet Suomen elintarvikeketjun vahvuuksista ovat kuitenkin pysyneet kuluttajien, kotimaisten ja ulkomaisten ostajien tietämättömissä. Vaikka tieto Suomen tuotantotavoista onkin olemassa, sirpaleisesta tietokentästä on puuttunut kansainvälinen ulottuvuus. Nykyiset faktatieto- ja tilastosivustot mm. Eviran sivuilla tai Luken tilastosivuilla esim. Indikaattorit alla keskittyvät suurimmaksi osaksi Suomen tilanteen kuvaamiseen. Ruokatiedon oma Ruokafakta sivuston tilastokokoelma, vuosittainen Tietohaarukka esittää elintarviketuotannon eri vaiheet monipuolisten tilastojen avulla. Myös Tietohaarukka keskittyy suurimmaksi osaksi Suomen tilanteen esittämiseen.

On kuitenkin olennaista asettaa nämä tiedot kansainväliseen kontekstiin ja tarjota kansainvälistä vertailevaa tilastotietoa  Suomen vahvuuksien osoittamiseksi. Ruokafaktasivuston ensisijainen tavoite on luoda tämä puuttuva linkki tulevan markkinointi- ja viestintätyön tueksi.

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittaman Ruokafaktasivusto-hankkeen suorittivat yhteistyössä Luonnonvarakeskus ja Elintarviketurvallisuusvirasto. Hankkeen puitteissa on kerätty tietoa 15 laitoksen yli 40 asiantuntijoilta.

 

 

Yläreunan kuva: Aarno Isomäki