Artikkelit Riista

Suomi on tiedonkeruun joukkoistamisen edelläkävijä. Riistatiedon systemaattinen keruu, mittakaava ja lajimäärä ovat maailmassa ainutlaatuisia. Nyt riistatiedot ovat tehneet nopean loikan paperilomakkeilta digilaitteisiin. Mitä seuraavaksi?

– Digitaaliset järjestelmät tuovat uusia tapoja antaa palautetta tiedon kerääjille. Siihen meidän on tulevaisuudessakin panostettava, sillä sitä kerääjät odottavat, sanoo erikoistutkija Katja Holmala.

Riistakolmilaskennat, suurpetoseurannat ja hirvilaskennat on jo digitalisoitu. Myös seuraava majavapesälaskenta tehdään digitaalisesti. Viimeisenä verkkoon hyppäävät vesilintulaskennat.

Maastohavaintoja toimittavat sadat tuhannet metsästäjät ja heidän lisäkseen lintu- ja luontoharrastajat. Holmalan mukaan joukkoistaminen ei korvaa tutkijoiden työtä, vaan täydentää sitä. Ratkaiseva tekijä on kustannus.

– Vastaava ammattihenkilökunnan tiedonkeruu olisi niin kallista, ettei se ole mahdollista. Joukkoistaminen on riistapuolella jatkossakin tärkeää, muiden systemaattisesti kerättyjen aineistojen rinnalla, Holmala toteaa.

Digillä nopeaa päätöksentekoa

Susikantojen seurannassa on otettu käyttöön dna-menetelmät. Holmalalla on työn alla suden kannanarvion kehittämishanke, jossa verrataan eri menetelmillä saatavaa tietoa susikannan koosta. Holmalan mukaan perinteinen jälkien tarkkailu ei kuitenkaan jää historiaan vaan kaikki maastosta saatava tieto tarvitaan. Tiedonkulku ja sen käyttö sen sijaan nopeutuvat.

– Alkusyksystä valmistuvien metsäkanalintulaskentojen perusteella maa- ja metsätalousministeriö antaa suositukset tulevalle, yleensä 10.9. alkavalle metsästyskaudelle. Jos tulokset osoittavat, että kanta on pieni, voidaan antaa metsästysrajoituksia. Tuloksista hallinnon päätöksiin päästään siis hyvin nopeasti, Holmala sanoo.

 

Teksti: Marjatta Sihvonen

Sivun yläreunan kuva: Vastavalo/ Jani Kurkisuo

Artikkeli on vapaasti julkaistavissa muissa kanavissa, kun julkaisun yhteydessä mainitaan artikkelin kirjoittajan ja artikkelin julkaisijan (Luonnonvarakeskus) nimi.

Katso myös