Ammattitaito tarkoittaa kykyä hallita työtehtävät ja toimia oikein erilaisissa tilanteissa. Epäpätevä työntekijä tekee helpommin virheitä ruoanvalmistuksessa, joka johtaa ruoan poisheittämiseen. Virheet saattavat johtua myös reseptin väärästä tai huolimattomasta lukemisesta tai tulkinnasta. Huolellisuus, tarkkuus ja kyky seurata ohjeita ovat ammattitaidon tärkeitä osatekijöitä. Tutkimuksessa tunnistettiin, että työntekijöiden kokemus niin toimintatavoissa, uusien reseptien haltuunotossa kuin yleisesti tehtävien suorittamisessa vaikuttaa keittiö- ja tarjoiluhävikin syntymiseen. Ruoanvalmistuksen jaksottaminen ja vaiheittainen valmistus edellyttää kykyä ennakoida ja arvioida tulevia tilanteita. Ammattitaito ja osaaminen tarkoittaa lisäksi työntekijöiden kykyä ”käyttää maalaisjärkeä”, oppia virheistä sekä halukkuutta ottaa vastuuta annettujen tehtävien suorittamisesta. Osa ammattitaitoa on myös sopivien ruokamäärien arvioiminen ja tilaaminen. Osaaminen ja ammattitaito ruokahävikin ehkäisyssä ilmenevät myös ruokailutilanteen toimintatapojen organisoinnissa ja suunnittelussa. Toimintatapoihin liittyvät seikat kuten oikea järjestys noutopöydässä, riittävän pitkät ruokailuajat, esillä olevat malliannokset, houkuttelevan näköiset noutopisteet ja oikean kokoiset annosteluvälineet tunnistettiin keinoiksi pyrkiä vähentämään tarjoiluhävikin määrää.