Foorumissa kerättyjen tietojen avulla kehitetään työkaluja ruokahävikin vähentämiseksi. Tietoja saadaan hävikin määristä, laadusta, alkuperästä, syistä ja keinoista vähentää hävikkiä. Lisäksi kokeiluista saadaan tietoja mittausmenetelmien kehittämisen mahdollisuuksista, uusita välineistä ja työtavoista. Tulosten perusteella kootaan ravitsemisalan käyttöön opas ruokahävikistä ja kehitetään työkalua arvioimaan vuosittaista ruokahävikin määrää.

Tässä osiossa pääsee osallistumaan kehitystyöhön liittyen hävikin mittausmenetelmiin, seurantaan ja henkilöstön sekä asiakkaiden opastamiseen yrityksissä. Osiossa on mahdollisuus osallistua halutessaan parhaiden käytäntöjen oppaan suunnitteluun ja toteutukseen mm. esimerkkien ja yrityksen omien kokemusten avulla, sekä kommentoimalla oppaan luonnosta.