Halutessaan yritys voi osallistua haastattelututkimukseen joka tehdään yrityksen tarpeiden mukaan. Haastatteluita voidaan tehdä asiakkaille, henkilökunnalle tai tilaaja-asiakkaille. Haastatteluiden tarkoituksena on löytää parhaita keinoja vähentää hävikkiä yrityksessä: Luonnonvarakeskus analysoi tulokset ja toimittaa ne yrityksen käyttöön esim. hävikin hallintaa, seurantaa ja suunnittelua varten.

Jos haluat osallistua tähän osaan, merkitse myös millaisia tietoja yrityksessä erityisesti kaivattaisiin, keitä haastatteluun voisi osallistua ja milloin haastattelut voitaisiin tehdä. Nämä tiedot voi toimittaa myös myöhemmin.