Työpajoissa keskusteltiin ruokahävikin vähentämisestä ja keinoista torjua hävikkiä ravitsemispalveluissa. Työpajat järjestettiin alkuvuodesta 2017 osana LEXFOODWASTE hanketta, jossa selvitetään, mitä lainsäädöllisiä ja muita ohjauskeinoja olisi mahdollista kehittää. Raportti työpajoista löytyy Ajankohtaista-osiosta.

Työpajat antavat tietoa ravintola-alan toimijoiden näkemyksistä komission kiertotalouspaketin ehdotukseen, tuo esiin parhaita käytäntöjä ja auttaa huomaamaan mitkä lainsäädännön kohdat estävät hävikin vähentämistä.

Lainsäädännön kehittäminen ja byrokratian purkaminen hävikin minimoimiseksi on yksi merkittävä askel EU:n kiertotaloutta koskevan toimintasuunnitelman edistämiseksi, jolla tähdätään Euroopan parlamentin tavoitteeseen ruokahävikin puolittamiseen 2030 mennessä.

Komission toimintasuunnitelmassa ruokahävikin vähentämiseksi on ehdotettu seuraavia konkreettisia keinoja:

  • mittausmenetelmien ja raportoinnin yhtenäistäminen ja parantaminen,
  • parhaiden käytäntöjen vaihtaminen ja tietoisuuden lisääminen
  • elintarvikejätteelle omistettu foorumi
  • toimenpiteet lainsäännön tulkinnassa ja täytäntöönpanossa koskien lahjoittamista
  • päiväysmerkintöjen tarkastelu
  • syömäkelpoisten kalojen poisheittämisen ehkäisy kalastuksen yhteydessä
  • ruoan lahjoittamisen edistäminen