Tarkoituksena on saada selville ruokahävikin määrä, koostumus ja laatu:

  • Hävikin kokonaismäärä (ruokajätemäärä).
  • Missä hävikkiä syntyy: ruoan valmistuksen yhteydessä, tarjoilun yhteydessä eli valmistettua mutta ei asiakkaille päätyvää ruokaa, asiakkaiden lautastähdehävikkiä
  • Paljonko hävikistä on alun perin syömäkelpoista ja vältettävissä olevaa hävikkiä kuten ylivalmistettua ja lautastähdehävikkiä.
  • Hävikiksi joutuneen ruoan tyyppi: pääruokaa, salaattia, leipää, jälkiruokaa

Mittaus voidaan järjestää tavalla, joka vastaa parhaiten yrityksen omia tarkoituksia (kaikkia ylläolevia ei tarvitse mitata) ja yrityksen haluamana ajankohtana. Mittausta ja seurantaa voidaan jatkaa myös pidemmän ajan tulosten luotettavuuden parantamiseksi, seurantaa voidaan järjestää esim. rutiininomaisesti jatkuvana päivittäin tai jaksoissa muutaman kuukauden välein.

Mittauksessa tarvittavat ohjeet, henkilökunnan opastus, menetelmät ja lomakkeet löytyvät tämän sivuston materiaaleista.

Hävikkitiedot toivomme saavamme Luonnonvarakeskuksen tutkimuskäyttöön: tietojen avulla kehitämme työkalua hävikin arviointiin ravitsemispalveluissa. Yksittäisen ravintolan tietoja ei julkaista, vaan tiedot ovat luottamuksellisia ja vain Luken käytössä.