Miten foorumi toimii ja mitä siinä tehdään?

Tavoitteet

Ravitsemispalveluiden ekotehokkuuden lisääminen ja hävikin vähentäminen

 1. Talousvaikutukset
  • Raaka-aineet, jätemaksut, turha työ
 2. Ympäristövaikutukset
  • Ilmasto, rehevöityminen ym.
 3. Sosiaaliset vaikutukset
  • Työturvallisuus, työmotivaatio

Uusien menetelmien, työtapojen ja välineiden kokeilu

Mittausmenetelmien kehittäminen ja niiden hyödyntäminen

Vaihtoehtoisia toimia osallistumiseen: yritys voi valita seuraavista mihin hävikin vähentämiseen tähtääviin toimiin se haluaa osallistua

 1. Hävikistä tiedottaminen ja viestintä henkilökunnalle ja asiakkaille
  • Ajankohtaista ja uusinta tietoa ruokahävikistä yrityksen käyttöön
  • Viestintämateriaalit käytettävissä
  • Twitter, Facebook: yritys saa halutessaan viesteillä näkyvyyttä hävikin vähentämisessä Ravintolafoorumin sivuilla
 2. Hävikin seurannan kehittäminen ja mittaaminen
  • Hävikin määrän vähentäminen ja tavoitteiden asettaminen yrityksen omista lähtökohdista
  • Materiaalit ja ohjeet mittaamiseen
  • Henkilökunnan kannustus ja ohjeistus
  • Tietojen hyödyntäminen suunnittelussa
 3. Hävikkiviikko 2016
  • Kampanjamateriaalit
  • Yhteinen viestintä Kuluttajaliiton kanssa
 4. Työpajat syksy 2016 – talvi 2017
  • Ohjauskeinot ruokahävikin vähentämiseksi, LEXFOODWASTE-hanke:Miten lainsäädännön kehittämisellä saadaan ruokahävikkiä vähennettyä? Mahdollisuus osallistua lainsäädännön ongelmakohtien tunnistamiseen ja kehittämiseen.
 5. Uudet työtavat, välineet, tekniset laitteet
  • Tutustuminen ja kokeilu: mittaamisen välineet, ruoanvalmistuksen laitteet ja välineet
   • Mittausjärjestelmät ylivalmistetun ruoan ja asiakkaiden lautastähteiden punnitsemiseen ja seurantaan
   • Mahdollisuus testata uusia välineitä esim. ruoanvalmistuspaperia hävikin vähentämisessä
  • Uudelleenkäytön sovellukset, lahjoittaminen
 6. Haastattelututkimus yrityksen tarpeiden mukaan
  • Mahdollisuus saada tietoa yritys- ja  ruokailija-asiakkaiden sekä henkilökunnan mielipiteistä hävikin vähentämisessä
 7. Hankkeen tulosten hyödyntäminen
  • Ruokahävikin jatkuvan seurannan kehittyminen
  • Parhaiden käytäntöjen opas

Mitä osallistujilta odotetaan?

 • Halua työskennellä ruokahävikin vähentämiseksi.
 • Viestiä ja tiedottaa foorumista sekä ruokahävikistä: Hävikkiviikkoon 2016 osallistuminen.
 • Osallistumista yhteen tai useampaan ylläoleviin hävikinvähennystoimiin, kuitenkin yrityksen omista lähtökohdista.
 • Kokeilu hävikin mittaamiseksi (esim. Hävikkiviikon yhteydessä).
  • Tietojen mahdollinen käyttö tutkimustarkoituksiin (hankkeessa ei julkaista yritysten tietoja).

 

Kirsi Silvennoinen Luke, puh. 040 1794 875, kirsi.silvennoinen@luke.fi

Kuva: Timo Niemi/Mara