Artikkelit Metsä, Talous

Jos kaikki suunnitellut biojalostamot toteutuvat, raakapuun kysyntä pomppaa rajusti. Luken suhdannekatsaus ennakoi metsäsektorin kehitystä jo 25. kertaa.

Uudet biojalostamot. Kasvava Kiina. Epävakaa Venäjä. Brexit. Muun muassa näillä tekijöillä on suoria tai epäsuoria vaikutuksia suomalaisen raakapuun kysyntään.

– Vaikuttavien tekijöiden kenttä on melkoinen himmeli, Luken erikoistutkija Jari Viitanen naurahtaa ja tietää, mistä puhuu.

Luke julkaisi lokakuussa Viitasen toimittaman metsäsektorin suhdannekatsauksen, joka seuraa kuluvaa vuotta ja ennakoi seuraavaa. Vuosittainen katsaus oli lajissaan jo kahdeskymmenesviides.

– Koko metsäala on kiinnostunut tulevasta. Mikä on raakapuun arvo, ja kuinka se kehittyy? Tämä koskettaa niin yrityksiä, ministeriöitä kuin etujärjestöjäkin ja tietysti metsänomistajia, Viitanen sanoo.

Metsänomistajien kannattaakin hyödyntää Luken vuosikatsausta, joka on laajin selvitys Suomen metsäsektorin näkymistä ja vieläpä maksuton.

Tuoreimmalla suhdannekatsauksella on enimmäkseen hyvää kerrottavaa.

– Vienti vetää, tuotanto pyörii ja puuta tarvitaan lisää. Negatiivista on kuitenkin vientihintojen ennallaan pysyttelevä tai jopa laskeva taso, Viitanen sanoo.

Kilpailu globaaleilla markkinoilla hillitsee hintoja. Metsänomistajien tulot kuitenkin lisääntyvät – kiitos kasvavien tuotantomäärien.

Biojalostamot janoavat puuta

Uusia biojalostamoja on suunnitteilla Kemiin, Kemijärvelle, Kajaaniin ja Kuopioon. Metsä Groupin biotuotetehdas Äänekoskella valmistuu pian. Yhtiö on jo kasvattanut puuostojaan.

kuva_erkki_oksanen– Jos kaikki suunnitteilla olevat biojalostamot toteutuvat, puunhankinnasta tulee melkoinen kilpajuoksu. Puunhankinta kasvaisi silloin 10–15 miljoonaa kuutiota. Kaikki hankkeet eivät välttämättä kuitenkaan toteudu, Viitanen pohtii.

Myös muun muassa UPM:n Kymin tehtaan kasvava selluntuotanto sekä Kotkamillsin kartonginvalmistus kasvattavat osaltaan puunkäyttöä.

Luken katsauksen mukaan sahatavaraa lähtee tänä ja ensi vuonna vientiin enemmän kuin koskaan aiemmin. Kysyntä on erityisesti Kiinassa.

– Paperin tuotanto vientiin valitettavasti supistuu edelleen, Viitanen kertoo.

Metsäteollisuustuotteiden ulkomaankaupan tuloista kuitenkin peräti 39 prosenttia tuli viime vuonna yhä paperista.

Markkinakehityksen ennakointi ei ole helppoa. Himmelin yhdenkin langan katkeaminen voi mullistaa kaiken.

Brexitin vaikutukset tuntuisivat Viitasen mukaan jäävän lähinnä Britannian sisäisiksi. Hyydyttäviä seurauksia koko euroalueen taloudelle ei siis todennäköisesti ole odotettavissa, mutta valuuttakurssien muutoksilla on vaikutuksia puumarkkinoihin. Britannian markkina on Suomelle tärkeä, sen osuus on lähes kymmenen prosenttia maamme metsäviennin kokonaisarvosta. Punnan heikentyminen vaikeuttaisi vientiä.

Venäjän suhteen riittää jännitettävää. Duuma saattaa kieltää havuraakapuun viennin, mikä tarkoittaisi noin miljoonan Venäjältä tuodun havupuumotin korvaamista kotimaisella. Ja jos Venäjän talous kääntyisi nousuun, kartonkivientimme itään voisi kasvaa.

Teksti: Kari Ahokas, kuvat: Erkki Oksanen

Artikkeli on vapaasti julkaistavissa muissa kanavissa kun julkaisun yhteydessä mainitaan artikkelin kirjoittajan ja artikkelin julkaisijan (Luonnonvarakeskus) nimi.

Katso myös