Luonnonvara-alan asiakaslähtöinen yrityspaja –esiselvityshanke / Rural business incubator

Yrityshautomo

Alkamispäivä

01.01.2014

Päättymispäivä

31.12.2015

Tiivistelmä

Luonnonvara-alan yritystoimintaa ja sen käynnistämistä tukevaa toimintaa on Lapissa, erityisesti Rovaniemen alueella, jossa on nähtävissä tukipalveluiden keskittymä. Palveluja tarjoavat muun muassa ammatilliset oppilaitokset, korkeakoulut, tutkimus- ja kehitysorganisaatiot, neuvontapalvelut ja muut tukipalvelut. Nämä muodostavat melko kattavan osaamispohjan luonnonvara-alan toiminnan kehittämiselle. Tilannetta kuitenkin hankaloittaa palvelujen hajaantuminen useaan eri organisaatioon. Esiselvityshankkeessa etsitään ja testataan uutta yrityshautomon toimintamallia, jossa tutkimus-, koulutus- ja neuvontasektorit yhdistävät tietonsa sparratessaan luonnonvara-alan lappilaisia yrittäjiä tutkimus- ja opetustiloilla. Tavoitteena on, että biotaloutta koskevaa tutkimustietoa, neuvonta- ja koulutuspalveluja voidaan nykyistä tehokkaammin räätälöidä yrittäjien tarpeisiin yhdellä foorumilla. Samalla törmäytetään yrityksiä toisiinsa sekä toimialojen sisällä että välisillä rajapinnoilla. Yrityshautomon avulla pyritään mm. lisäämään tuottajarenkaiden määrää raaka-aineen saatavuuden parantamiseksi ja hakemaan uusia asiakkuuksia jalostustoiminnan vaudittamiseksi. Yritysrengaspilottien rinnalla haetaan yrityshautomomalleja muilta toimialoilta.