Ylijäämäelintarvikkeiden hyödyntäminen osana kiertotaloutta

YLIKE

Alkamispäivä

01.01.2017

Päättymispäivä

30.04.2019

Tavoitteet

YLIKE-hankkeen ensisijaisena tavoitteena on aktivoida Pohjois-Pohjanmaan ruokaketjun toimijat pohtimaan synnyttämäänsä ylijäämäelintarvikkeiden määrää ja mahdollisuuksia luoda sen pohjalle uutta liiketoimintaa tai muita ruokahävikin jakelukanavia. Hankkeessa muodostetaan kokonaiskuva ruokahävikkitilanteesta Pohjois-Pohjanmaalla ja jaetaan toimijoiden kesken tietoa ylijäämäelintarvikkeiden erilaisista hyödyntämismahdollisuuksista.

Tuotokset

Tieto Pohjois-Pohjanmaan ruokahävikkitilanteesta lisääntyy ja löydetään uusia ratkaisuja kiertotalouden tehostamiseksi ravitsemispalveluissa ja kaupoissa. Hankkeen tulokset julkaistaan loppuraportissa ja muissa julkaisuissa. Lisäksi laaditaan Ruokahävikkiopas.