Lannoituksen ja kasvinsuojelun kehittäminen

Yara

Alkamispäivä

01.01.1997

Päättymispäivä

31.12.2015

Tiivistelmä

Kasvintuotannon lähitulevaisuuden kohtaamia haasteita ovat ilmastonmuutoksen myötä muuttuvat kasvuolosuhteet, ympäristönsuojelulliset näkökulmat sekä taloudellisen kilpailukyvyn parantaminen. Nämä muutokset näkyvät kasvilajivalikoimassa ja viljelytekniikassa (esim. kasvisuojelu, lannoitus, niittojen lukumäärä ja ajoitus) ja vaikuttavat suoraan tuotantokasvien sadon määrään, laatuun ja tuotantokustannuksiin. Jotta tuleviin muutoksiin voidaan varautua, tulee jo osin vanhentunut tutkimustieto päivittää vastaamaan nykyisen ja tulevan tuotantoympäristön tarpeita. Hankkeessa toteutetaan ajankohtaisia peltokasvituotantoa koskevia selvityksiä yhteistyössä Yara Suomi Oy:n kanssa. Keskiössä ovat erityisesti tuotantokasvien lannoitusta ja kasvinsuojelua koskevat kysymykset. Tutkimusaiheina ovat muun muassa merkittävien kasviravinteiden, kuten typen, fosforin, kaliumin ja rikin, hyväksikäyttö ja lannoitustarve, hivenaineiden merkitys kasvintuotannossa, erilaiset lannoitusvalmisteet sekä tuotantokasvien kasvinsuojelu. Tutkimusta toteutetaan merkittävien tuotantokasvien kuten nurmen, viljan ja perunan viljelyn tarpeisiin niiden merkittävillä tuotantoalueilla sekä koko maan kattavina koesarjoina erilaisissa ilmasto- ja maaperäolosuhteissa. Lisäarvoa tutkimukselle tuovat pitkäaikaiset kokeet, jotka tuottavat arvokasta tietoa viljelijän ja yhteiskunnallisen päätöksenteon apuvälineeksi. Hankkeen tavoitteena on tarjota suoraan käytettävissä olevaa tietoa maatalousneuvojille sekä -tuottajille mutta myös yhteiskunnan ja päätöksentekijöiden hyödynnettäväksi esimerkiksi ympäristölainsäädännön ja maataloustukijärjestelmät kehittämisessä. Hankkeessa tuotetaan kustannustehokkaita ja ympäristöystävällisiä työvälineitä kasvintuotannon käyttöön. Lopullisena tavoitteena on tukea ympäristöystävällistä ja tuotannollisesti kilpailukykyistä ruoantuotantoa nyt ja tulevaisuudessa.