Wood, radiative forcing and biodiversity – a solution for a holistic forest management approach

WoRaBi-SUS

Alkamispäivä

01.01.2018

Päättymispäivä

31.12.2019

Tavoitteet

Tutkimuksessa selvitetään metsiemme mahdollisuuksia tuottaa puuta, ilmastohyötyjä ja lahopuustolla mitattuna monimuotoisuutta . Tutkimus perustuu MELA ja SF-GTM ohjelmistoilla tehtyihin skenaariolaskelmiin tavoitteena analysoida näiden ekosysteemipalveluiden vaikutuksia metsien eri käyttötarpeita yhteensovitettaessa.

Tuotokset

1(2) vertaisarvioitua tieteellistä artikkelia. MELA ohjelmiston kehitystyö liittyen lahopuuston kehitykseen ja säteilypakotteen laskentaan.