Puuteollisuus ja puurakentaminen kiertotaloudessa

WoodCircus

Alkamispäivä

01.11.2018

Päättymispäivä

31.12.2021

Tavoitteet

Eurooppalaisessa yhteisprojektissa käsitellään puunjalostuksen sivuvirtojen hyödyntämistä ja jätehuollon hallintaa, jossa tähdätään resurssitehokkuuden, kiertotalouden ja kokonaiskestävyyden merkittävään tehostamiseen, teknologian ja hyvien käytäntöjen siirtoon ja verkostoyhteistyön kehittämiseen erityisesti puutuoteteollisuuden ja puurakentamisen arvoketjuissa.

Tuotokset

State-of-art selvityksiä, tapaustutkimuksia ja teollisia aloitteita, evaluointiraportteja, hyvien käytäntöjen testausta ja siirtoa, uusi Triple Helix TKI-verkosto, verkkosivusto, projektin ja työpakettien väli- ja loppuraportteja.