Luonnontuoteliiketoiminnan tuki – uudet tuotosmallit ja liiketoiminnan kestävyyden arvionti

WFP-tools

Alkamispäivä

01.01.2018

Päättymispäivä

31.12.2020

Tiivistelmä

The project has two main objectives. First, the project seeks to provide landowners and companies with improved information on the yields of various WFPs in the form of empirical and/or expert judgement based models. The yield models will be derived at least for birch sap and one special mushroom (pakuri, reishi), which are outside Finnish everyman’s rights and thus enable more straightforward sustainable business opportunities for forest owners. Second, the project will develop an approach which can be utilized in evaluation of the holistic sustainability of WFP based products. The approach will be developed in combination of different practical case studies emerging from the WFP sector.

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Projektin tavoitteita ovat 1. tuottaa satomalleja valituille luonnontuotteille (tn. mahla ja pakuri), malleissa selittäjinä käytetään ainakin metsikkötunnuksia sekä 2. kehittää lähestymistapaa/menetelmä/työkalu luonnontuotepuolen liiketoiminnan kokonaiskestävyyden arviointia varten.

– 1-2 tieteellistä referoitua artikkelia
– Rahoitushakemus Forest Value hakuun
– Aineistonkeruu käynnistyy