Luonnontuoteliiketoiminnan tuki – uudet tuotosmallit ja liiketoiminnan kestävyyden arvionti

WFP-tools

Alkamispäivä

01.01.2018

Päättymispäivä

31.12.2020

Tavoitteet

Projektin tavoitteita ovat 1. tuottaa satomalleja valituille luonnontuotteille (tn. mahla ja pakuri), malleissa selittäjinä käytetään ainakin metsikkötunnuksia sekä 2. kehittää lähestymistapaa/menetelmä/työkalu luonnontuotepuolen liiketoiminnan kokonaiskestävyyden arviointia varten.

Tuotokset

– 1-2 tieteellistä referoitua artikkelia
– Rahoitushakemus Forest Value hakuun
– Aineistonkeruu käynnistyy