Water driven rural development in Baltic Sea Region (BSR)

Waterdrive

Alkamispäivä

01.10.2018

Päättymispäivä

30.04.2021

Tavoitteet

Maatalous käyttää useita vesiensuojelun toimenpiteitä. Toimenpiteiden kohdentaminen mahdollisimman kustannustehokkaasti on kuitenkin yleinen ongelma. Hankkeen tavoitteen on kerätä Itämeren alueen yhteinen tietämys käytettävissä olevista vesienhallinnan ja -suojelun menetelmistä ja laatia niiden käyttöön suositukset olosuhteiden mukaisesti.

Tuotokset

Kuvaukset käytettävissä olevista vesienhallintaan ja -suojeluun soveltuvista menetelmistä. Suositukset menetelmien soveltamisesta erilaisiin olosuhteisiin.