Väitöskirjan loppuunsaattiminen

Water and vegetables

Alkamispäivä

01.01.2017

Päättymispäivä

31.05.2017

Tavoitteet

Väitöskirjan viimeistely

Tuotokset

Väitöskirja