VuoGas-toimintaympäristö

VuoGas

Alkamispäivä

01.06.2013

Päättymispäivä

30.06.2015

Tiivistelmä

Vuogas-hankkeessa rakennetaan Luken Sotkamon toimipaikkaan tuotantokokoluokan biokaasuteknologian testaus- ja toimintaympäristö, käynnistetään sen toiminta sekä konseptoidaan toiminta- ja testausympäristöpalvelu. VuoGas-toimintaympäristöhankkeen tavoitteena on vahvistaa biokaasuosaamista ja -resursseja Kainuussa. MTT Sotkamo aloitti biokaasuun liittyvän tutkimustoiminnan vuonna 2008, jolloin sinne rakennettiin ensimmäinen biokaasureaktori. Biokaasuteknologiaan liittyvien tuotekehityspalveluiden kysyntä on kasvanut ja siksi palvelutarjontaa halutaan lisätä ja monipuolistaa. Hankkeessa rakennetaan moderni, kuivamädätysteknologiaan perustuva biokaasulaitos, joka käyttää syötteenä ensisijaisesti peltobiomassaa. Pelloilla kasvava nurmi voi tuottaa kymmenkertaisen energiamäärän lantaan verrattuna, mutta sitä ei ole vielä juurikaan hyödynnetty. Laitos rakentuu moduleista, siihen voidaan liittää yritysten kehitteillä olevia laitteita ja se on muutenkin suunniteltu tuotekehityskäyttöön. Syntyvällä biokaasulla lämmitetään Luken Sotkamon kiinteistöt. Lisäksi hankkeessa modernisoidaan Luken Sotkamon toimipaikan ensimmäinen biokaasureaktori ja suunnitellaan huuhtoutumiskenttä. VuoGas-hankkeen toteuttaa Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus Sotkamossa. Hanke käynnistyy kesällä 2013 ja se päättyy 31.3.2015.