VuoGas LI Liikenne Investointi

VuoGas LI

Alkamispäivä

01.01.2015

Päättymispäivä

30.06.2019

Rahoittajat

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on biotalouden ja uusiutuvan liikennemetaanin tuotannon edistäminen.

Päätoimenpiteenä on biometaanin jalostamiseksi tarvittavan puhdistus- ja tankkausaseman hankkiminen sekä sen liittäminen osaksi VuoGas-toimintaympäristöön kuuluvaa biokaasulaitosta.

Hankkeen tuloksena Luonnonvarakeskuksen ja Kainuun ensimmäinen uusiutuvaa, liikennepolttoaineeksi tarkoitettua biometaania tuottava puhdistus- ja tankkausasema on asennettu ja sen tuotanto käynnistetty.