Muu vesistökuormitusseuranta

VPD:n kalastoseuranta ja -luokittelu

Alkamispäivä

01.01.2007

Päättymispäivä

31.12.2021

Tavoitteet

Hoitaa Lukelle vesien- ja merenhoitolainsäädännössä annetut tehtävät sisävesien kalaston seurannasta ja kalastoon perustuvasta ekologisesta luokittelusta 

Tuotokset

Seuranta-aineiston kerryttäminen. Erittäin suurten jokien kalastoluokittelun interkalibrointi. Käsikirjoitus happamien sulfaattimaiden vaikutuksista virtavesien kalastoon.