Matkailukeskuksen voimametsät

Voimametsät Matkailukeskuksen

Alkamispäivä

01.01.2014

Päättymispäivä

30.06.2018

Tavoitteet

Tavoitteena on malli siitä, miten ja mitä matkailukeskuksen luontoalueita käytetään hyvinvointipalveluissa. ”Voimametsien verkostoa” tunnistetaan Levin matkailukeskuksessa. Hankkeessa testataan myös uusia maisemanhoidon ja viherrakentamisen resurssitehokkaita tekniikoita. Toiminnalla luodaan edellytyksiä uusille lähiruoka-, matkailu-, hoiva- ja ympäristöpalveluja tarjoaville yrityksille.

Tuotokset

Mallit voimametsäverkostosta matkailukeskuksen kaavoituksen tueksi
Viherympäristöt kesä- ja hyvinvointimatkailun tuotteistamisessa
Maisemanhoidon ja viherrakentamisen uudet tekniikat
Kesä- ja hyvinvointimatkailun palveluideat