Nykypuuston runkomuotoa kuvaavat mallit VMI IV

VMI2020 Mallinnus IV

Alkamispäivä

01.01.2017

Päättymispäivä

31.12.2019

Tavoitteet

Tavoitteena on laatia uudet harhattomat mallit, jotka voidaan välittömästi implementoida kaikkien metsäorganisaatioiden tietojärjestelmiin. Tavoitteena on myös alueellisen kalibrointimenetelmän rakentaminen, mikäli runkomuoto vaihtelee paljon maan eri osissa. Tätä tarkoitusta varten kerätään valtakunnallinen maastoaineisto uusilla teknologioilla.

Tuotokset

Mittaussuunnitelma ja otantasuunnitelma on tehty, ja aineiston keruu on käynnissä