Maankäytön suunnittelun taustatiedot LUKEn metsävaratiedoista VMI III

VMI2020 KaaVa III

Alkamispäivä

01.01.2017

Päättymispäivä

31.12.2019

Tavoitteet

Tavoitteena on kehittää osaksi kansallista palveluarkkitehtuuria maankäytön suunnittelua ja -suunnittelijoita palveleva avoin ja läpinäkyvä laskentamalli, joka tarjoaa nykyistä paremman kuvauksen metsävaroista, niiden käytöstä ja käyttömahdollisuuksista sekä erilaisten maankäyttöä koskevien suunnitelmien vaikutuksista niihin.

Tuotokset

Määrittely valmistuu