Maankäytön suunnittelun taustatiedot LUKEn metsävaratiedoista VMI III

VMI2020 KaaVa III

Alkamispäivä

01.01.2017

Päättymispäivä

31.12.2019

Tiivistelmä

Biotalouden ja maankäytön suunnittelun yhteensovittaminen on todettu Suomen hallitusohjelmassa tärkeäksi kehittämistehtäväksi. Vaikutusarviot ovat tärkeä yhteensovittamiskeino esimerkiksi maakuntien ja kuntien kaavoituksessa. Jotta vaikutusarvioita voidaan tehdä myös metsien ja metsätalouden näkökulmasta, tarvitaan niiden lähtökohdaksi kattavat, ajantasaiset ja monimuotoiset tiedot metsistä, metsien käytöstä ja metsien käyttömahdollisuuksista. Koska vaikutukset koskevat yhteiskuntaa, toimijoita ja kansalaisia laajasti, vaikutusarvioiden tulisi olla avoimia ja läpinäkyviä. Luke (ent. Metla) on kehittänyt monilähteiseen inventointiin ja muihin paikkatietoaineistoihin perustuvan menetelmän vaikutusarvioiden laadintaan ja soveltanut sitä lääni-, maakunta- ja kylätasolla.
Hankkeen tavoitteena on kehittää osaksi kansallista palveluarkkitehtuuria maankäytön suunnittelua ja -suunnittelijoita palveleva avoin ja läpinäkyvä laskentamalli, joka tarjoaa nykyistä paremman kuvauksen metsävaroista, niiden käytöstä ja käyttömahdollisuuksista sekä erilaisten maankäyttöä koskevien suunnitelmien vaikutuksista niihin.
Laskentamallia täydennetään metsien ekosysteemipalveluita koskevilla vaikutusarvioilla. Laskentamallin käyttäjinä ovat kaavoitusta tekevät viranomaiset.

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Tavoitteena on kehittää osaksi kansallista palveluarkkitehtuuria maankäytön suunnittelua ja -suunnittelijoita palveleva avoin ja läpinäkyvä laskentamalli, joka tarjoaa nykyistä paremman kuvauksen metsävaroista, niiden käytöstä ja käyttömahdollisuuksista sekä erilaisten maankäyttöä koskevien suunnitelmien vaikutuksista niihin.

Määrittely valmistuu