VMI Kasvillisuusseuranta

VMI Kasvit

Alkamispäivä

01.01.2020

Päättymispäivä

31.12.2020

Tavoitteet

1) Suunnitella metsäkasvillisuuden inventointi 2021-2022
2) Laatia inventoinnin ohjeistus ja tiedonkeruuohjelmisto
3) Hakea rahoitusta varsinaisen inventoinnin toteutukseen.

Tuotokset

1) Suunnitelma inventoinnin toteuttamiseksi
2) Tiedonkeruuohjelma inventointiin