Visanäyttelyn siirto Lustoon

Visanäyttely

Alkamispäivä

01.04.2016

Päättymispäivä

31.03.2017

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on siirtää Luken Haapastensyrjän toimipisteessä sijaitsevan visakoivunäyttelyn esineistö Metsämuseo Lustoon säilytettäväksi ja esille pantavaksi. Haapastensyrjän visanäyttely sisältää runsaasti erilaista visakoivun kasvatukseen, puuaineeseen ja käyttöön liittyvää esineistöä ja muuta esittelymateriaalia, jota ovat sinne kartuttaneet Metsänjalostussäätiön ja Metsäntutkimuslaitoksen visakoivun jalostajat ja muut asian harrastajat. Näyttelytilan vuokrasopimus Senaattikiinteistön kanssa on päättynyt, ja jatkossa arvokkaan aineiston säilyttäminen on uhattuna Luken toimipaikkarakenteen muutoksessa.
Tuotokset

Arvokkaan visaesineistön säilyminen turvataan. Näyttely saadaan myöhemmin entistä paremmin esille suurelle yleisölle Lustossa. Visakoivun näkyvyys ja tunnettuus paranee.