Vieraslajien varhaisvaroitus- ja seurantajärjestelmän kehitys ja tahattomien leviämisväylien hallinta

VISAKE

Alkamispäivä

01.01.2015

Päättymispäivä

31.03.2017

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on haitallisten vieraslajien seuranta- ja varhaisvaroitusjärjestelmän kehittäminen vieraslajiportaaliin tukien ja sitä kehittäen sekä lajitietokeskushanketta hyödyntäen. Hankkeessa kehitetään poikkihallinnollista toimintaa ja tuotetaan aineistojen yhteentoimivuuden ja yhteiskäytön mahdollistava ”parhaat käytännöt”-ohjeistus mukaan liittyville organisaatioille. Hankkeessa määritellään ja toteutetaan EU:n asetuksen mukainen vieraslajien seuranta- ja varoitusmekanismi. Kartoitetaan liittymien tarpeet tiedon tuottamisen ja jakamisen osalta, sekä toteutetaan mahdollisimman monta rajapintaa hälytysjärjestelmän toiminnan turvaamiseksi ja tutkimuksen ja raportoinnin helpottamiseksi. Lisäksi tuotetaan haitallisten vieraslajien leviämisen hallitsemiseksi tahattomien leviämisväylien kartoitus ja hallintasuunnitelma. Hankkeessa tuotetaan suunnitelma kansallisesta vieraslajiseurannan organisoitumisesta ja varhaisvaroitusjärjestelmästä.