Virusten vaikutus männynjuurikääpään – SMS

VirMän-SMS

Alkamispäivä

01.06.2019

Päättymispäivä

30.12.2019

Tavoitteet

Selvittää virusten vaikutus männynjuurikääpään

Tuotokset

Julkaisu, tietoa