Sisällä Luonnossa – Virtuaaliluonto hyvinvoinnin tukena

VirLu

Alkamispäivä

01.10.2017

Päättymispäivä

31.03.2019

Tiivistelmä

1) Tausta ja tavoitteet
Virtuaaliset luontoympäristöt voivat edistää ihmisten hyvinvointia ja luoda Suomeen uuden osaamisalan.

2) Toteutus
Rakennetaan 2 demokohdetta ja tutkitaan niiden käyttöä ja käyttäjien kokemuksia.

3) Tuotokset
Monistettavia virtuaaliluontokonsepteja yritysten myytäviksi. Uutta osamaista ja tietoa käytön vaikutuksista.

4) Vaikuttavuus ja käytäntöön vienti
Demoaminen ja konseptien luonti yhdessä yritysten kanssa.

5) Asiakkaat
Suomalaiset sisustus-, rakennus-, ja digialan yritykset ja virtuaaliluontojen käyttäjät.

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Kehittää virtuaalisiin luontoelementteihin perustuvia liiketoimintakonsepteja.

2 showroom-tyyppistä demotilaa ja niiden käyttäjätutkimus.