Kyläyhteisöjen päästöt vesistöihin ja niiden vähentäminen – Pilotointikohteina kylät Itämeren valuma-alueen piirissä

VillageWaters

Alkamispäivä

01.03.2016

Päättymispäivä

31.05.2019

Rahoittajat

Tavoitteet

VillageWaters auttaa haja-asutusalueen kotitalouksia ja kyläyhteisöjä tekemään onnistuneita ratkaisuja jäteveden käsittelyssä. Hanke tuo yhteen asukkaat, paikalliset viranomaiset, tutkijat ja yritykset. Parhaat jätevesiratkaisut löytyvät yhdistämällä tutkimustulokset, parhaat
käytännöt, paikallisten olosuhteiden vaatimukset sekä yksilölliset tarpeet.

Tuotokset

Hankkeessa kehitetään tietotyökalu, joka auttaa haja-asutusalueiden asukkaita ja kyläyhteisöjä valitsemaan sopivimman ratkaisun jätevesien käsittelyyn. Palvelu tukee myös esimerkiksi kunnan viranomaisten ja suunnittelutoimistojen työtä. Palvelussa huomioidaan mm. ratkaisujen hankinta- ja ylläpitokustannukset, käytön helppous ja puhdistustulos niin ravinteiden kuin hygieniankin kannalta.