Viljamarkkinoiden ja politiikan vaikutus Suomen viljantuotantoon (VILJA)

VILJA

Alkamispäivä

01.01.2006

Päättymispäivä

31.12.2015

Tiivistelmä

Kotimaiset ja kansainväliset viljamarkkinat elävät jatkuvan muutoksen aikaa. Euroopan unionin laajentuminen ja maailmankaupan vapautuminen vaikuttavat myös Suomen viljamarkkinoiden toimintaan. Viljamarkkinoiden toimintaympäristön muutosten ennakoimiseksi ja niihin valmistautumiseksi tarvitaan proaktiivista ja ennakoivaa tutkimusta. Viljoilla on suuri merkitys koko elintarvikeketjun perustana. Viljan ja öljykasvien hehtaarisadot ovat Suomessa laskeneet viimeisten 15 vuoden aikana, kun muissa EU-maissa sadot ovat kasvaneet. Yksi keskeisimmistä tavoitteista koko ketjun kilpailukyvyn kannalta on satotason nostaminen 20 prosentilla vuoteen 2015 mennessä. Lajikkeiden biologinen potentiaali tulee pystyä hyödyntämään nykyistä paremmin tehokkaan viljelytekniikan avulla. Tutkimuksella ja kasvinjalostuksella sekä käytännön viljelytoimien tehostamisella on tässä kehityksessä ratkaiseva rooli.