Vieraslajiasioiden koordinointi Lukessa

VILAKO

Alkamispäivä

01.09.2015

Päättymispäivä

31.12.2020

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on Luken vieraslajitehtävien ennakointi, koordinointi, organisointi ja yhteistyö muiden tahojen kanssa.

Tuotokset

Vieraslajitehtäviin kuluu mm. vieraslajiportaalin tietosisällön ylläpito, erilaiset vieraslajiselvitykset, vieraslajien seuranta, osallistuminen kansainvälisiin ja kansallisiin vieraslajiasiantuntijaryhmiin sekä vieraslajiviestintä.