Viides ulottuvuus – Viherkattojen kestävä kasvillisuus. Hulevesien hallintaa ja monimuotoisuutta kotimaisen taimituotannon turvin.

Viides ulottuvuus

Alkamispäivä

01.01.2012

Päättymispäivä

31.03.2016

Tiivistelmä

Hankeessa tarkastellaan urbaanin viherrakentamisen menetelmiä ja kasvivalintoja, ja niiden vaikutusta viheralueen kestävyyteen, monimuotoisuuteen ja ekosysteemipalveluihin kaupunkiympäristössä. Kiinnostuksen kohteena ovat liikennenalueiden monimuotoinen, esteettinen ja helppohoitoinen kasvillisuus (Liikennevihreä-hanke 2013-), kierrätyskasvualustojen käyttö viherrakentamisessa (Liikennevihreä-, Kierrätys- ja LCA in Landscaping -hankkeet) ja viherrakentamisen kestävyys ekologiselta, sosiaaliselta ja taloudelliselta kannalta (Biotalousketjujen kestävyys 2014-). Viherkattokasvillisuudesta laaditaan suosituksia ja testataan todellisissa kohteissa mahdollisuuksien mukaan (esim. Levin Voimametsät -hanke).