Vihreää kemiaa metsästä – innovatiiviset prosessit ja tuotteet

Green chemistry

Alkamispäivä

01.01.2014

Päättymispäivä

31.12.2018

Tavoitteet

Projektilla pyritään luomaan uusia biotalouden tuotteita (biomateriaalit ja -kemikaalit), jotka pohjautuvat erilaisiin saatavilla oleviin biomassoihin (sahanpuru, kantopuu, neulaset). Projektissa etsitään keinoja parantaa biotalouden arvoketjuja, etenkin metsä- ja puutuoteklusterin kilpailukykyä tuottamalla tietoa uusista tavoista hyödyntää metsäbiomassaa korkean loppuarvon omaaviksi tuotteiksi. Uudet arvoketjut toimivat alustana prosessien ja liiketoimintamallien kehittämiseksi.

Tuotokset

Seuraavat käsikirjoitukset on tarkoitus valmistua projektissa:
1) UV-stability of stilbene glucosides from Norway spruce inner bark
2) Optimisation of suberin extraction with reusable non-harmful/green solvents
3) Properties of suberin coated laboratory sheets
Lisäksi projektin tuloksia esitellään
IUFRO Division 5 conference ”Forest Products” -kokouksessa Vancouverissa, Kanadassa kesäkuussa 2017.